Verplichte gasaansluiting nieuwbouwwoningen vervalt

Het streven van Flevoland om nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting te gaan bouwen is een stuk dichterbij gekomen, dankzij een wetswijziging van minister Kamp van Economische Zaken. In de wetswijziging staat dat de gemeenten mogen bepalen of ze wel of geen aansluiting laten aanleggen. Deze maatregel heeft als doel de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Lees meer.