Vijfde openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

In de periode van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 kunnen jonge, Flevolandse boeren subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Jonge Landbouwers uit het Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2022 (POP3). Het gaat om subsidie voor een tegemoetkoming in investeringen in bijvoorbeeld machines en verplaatsbare installaties. Dit is de vijfde openstelling voor deze regeling.

Totale subsidiebedrag

Provincie Flevoland stelt in deze openstellingsperiode in totaal 340.000 euro subsidie beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit 170.000 euro aan Europese middelen en 170.000 euro die de provincie beschikbaar stelt uit eigen middelen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van het investeringsbedrag. Hierbij is de ondergrens gesteld op een minimale subsidiebijdrage van 10.000 euro. De maximaal toe te kennen subsidiebijdrage is 20.000 euro per subsidieaanvraag.

Modernisering

De landelijke regeling Jonge Landbouwers ondersteunt jonge landbouwers bij het opstarten van een eigen agrarisch bedrijf. Deze regeling is bedoeld voor jonge agrariërs tot en met 40 jaar, die voor het eerst een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart. De subsidie stelt hen in de gelegenheid om hun agrarische onderneming aan te passen aan de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan bijvoorbeeld duurzaamheid.

Lees het volledige bericht

Landbouw Meerdere Smaken

Flevolandse agrarische bedrijven brengen nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. Samen met deze bedrijven en de andere overheden zorgen we voor de beste condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving