Visafval heeft waarde

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Flevoland is verantwoordelijk voor een groot deel van de verwerking van vis in Nederland. Na verwerking van de vis blijft er een enorme hoeveelheid restproducten over. Van deze resten kunnen nog allerlei producten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor de voedsel-, gezondheids- en cosmetica-industrie. Op 17 december ondertekenden Fish Value BV en de provincie Flevoland daarom een circulaire keten voor visreststromen. In deze keten wordt onderzocht welke verschillende mogelijkheden er zijn voor de verdere verwerking van visreststromen binnen Flevoland.

Winst

Geert Jan Pastoor, directeur van Fish Value ziet genoeg kansen. “Nu worden verschillende soorten vis verwerkt tot één soort vismeel. Terwijl er van de resten van verschillende vissoorten heel diverse producten gemaakt kunnen worden. Mijn streven is dan ook om een fabriek te realiseren, waarin we die verschillende restproducten per vissoort apart kunnen verwerken.” Daarnaast wordt een groot deel van het visafval nu in het buitenland verwerkt, waar tijdens het transport ook nog eens veel CO2 en NOx vrijkomt. Verwerking binnen Flevoland bespaart meer dan 500 ton CO2 en levert natuurverbetering door verminderde stikstofemissie op. De provincie ondersteunt de visketen door middel van een ketenmanager, die helpt om knelpunten te identificeren. Daarnaast kijkt de ketenmanager of er mogelijkheden zijn om meer partijen bij de keten te betrekken.

Gedeputeerden en ondertekenaars samen op de foto

Vlnr: Geert Jan Pastoor, gedeputeerde Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Cora Smelik en ketenmanager Jan Albert Westenbrink

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving