Vitaal leven in Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Eén van de programma’s van de Omgevingsvisie FlevolandStraks is Krachtige Samenleving. Hoe draagt provincie Flevoland bij aan een Krachtige Samenleving? Onze voortgangsrapportage Krachtige Samenleving 2019 – 2022 (pdf, 5 MB) laat dit zien. Samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en partijen werkt de provincie aan een Flevoland waarin iedereen zo vitaal mogelijk kan leven.

Werken aan een krachtige samenleving

Een krachtige samenleving is belangrijk voor verschillende regionale opgaven in Flevoland. Daarom zoekt de provincie samenwerking met allerlei organisaties op. Organisaties die bijdragen aan zorg, preventie, arbeidsmarkt en participatie. De provincie faciliteert en stimuleert. Daar waar we van toegevoegde waarde zijn, doen we graag mee.

Gedeputeerde Jop Fackeldey licht toe “Een krachtige samenleving maken we samen met alle verschillende partijen in de provincie. Zij zetten zich elke dag met hart en ziel in voor Flevolandsers van alle leeftijden. Onder andere op het gebied van preventieve gezondheid. Deze rapportage geeft goed weer hoe goed we al bezig zijn en waar er kansen liggen voor de toekomst om de samenwerking te versterken.”

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Voortgangsrapportage Krachtige Samenleving gezond en veerkrachtig Flevoland

Gezond en veerkrachtig Flevoland

De provincie vindt positieve gezondheid belangrijk. Dit is het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Specifieke aandachtspunten zijn overgewicht en beweging. Hierop scoren Flevolanders lager dan de rest van Nederland.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Voortgangsrapportage Krachtige Samenleving toekomstbestendige gezondheidszorg Toekomstbestendige gezondheidszorg

Een zorglandschap en -aanbod dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland in 2030 en daarna. Dat willen we als provincie. Bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg zijn hierbij belangrijk. De Zorgtafel Flevoland is hiervoor een belangrijk platform binnen het netwerk van de provincie.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Voortgangsrapportage Krachtige Samenleving arbeidsmarkt en participatie Arbeidsmarkt en participatie

In aansluiting op de Human Capital Agenda Flevoland zet de provincie in op het versterken en verbeteren van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. De uitstroom van zorgpersoneel is namelijk groter dan de instroom. Daarnaast streven we naar het versterken van de invloed van Flevolanders in deze sector.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat de provincie doet op het gebied van Krachtige Samenleving? Bekijk dan bijvoorbeeld eens de videoserie Krachtige Samenleving of bezoek de website van de Omgevingsvisie. Op feitelijkflevoland.nl vindt u in het dashboard Krachtige Samenleving ook meer informatie.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving