Wat betekenen de Transitieagenda’s voor de provincie?

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Op maandag 15 januari 2018 heeft staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven 5 transitieagenda’s in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens de start van de week van de circulaire economie. De agenda’s schetsen de contouren voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050.

Vervolg op het Grondstoffenakkoord

Jan Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. De 5 aangeboden agenda’s zijn het vervolg op het vorig jaar gesloten Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Het Rijk, de decentrale overheden en het bedrijfsleven tekenden in januari 2017 het akkoord. De 5 transitieagenda’s omschrijven nu concreet welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Bijdrage provincies

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Appelman-met-transitieJan-Nico Appelman ziet een belangrijke rol voor de provincies: “Juist de provincies zijn in staat om de sectorale sporen uit de transitieagenda’s te verbinden en om kansrijke initiatieven op te schalen. We stimuleren vanuit de provincie regionale clusters van bedrijven en kennisinstellingen en zorgen voor arbeidspotentieel met inzet van revolverende fondsen en Human Capital-agenda’s. Zo dragen we bij aan versnelling op de transitie naar volledig circulair in 2050. Alle provincies hebben inmiddels beleid op circulaire economie en zetten in op duurzaam inkopen.” Daarnaast riep Appelman op om als overheden te streven naar in ieder geval 10% circulair in te kopen in 2023. ‘Wat mij persoonlijk betreft mag dat zelfs nog wel meer zijn.’ aldus Appelman.

De 5 transitieagenda’s

 • De agenda Biomassa en Voedsel beschrijft wat nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken.
 • De transitieagenda Bouw gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering.
 • De agenda Consumptiegoederen gaat zowel over producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines. Alle producten met Kunststoffen zijn over ruim 30 jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit.
 • Tot slot beschrijft de transitieagenda Maakindustrie hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten uit deze industrie kunnen verlagen en de kringloop van producten uit de maakindustrie kunnen vervolmaken

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving