Week tegen Eenzaamheid in Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 is het de landelijke Week tegen Eenzaamheid. In Flevoland startte deze week op donderdag 29 september 2022 met de fototentoonstelling Eenzaamheid, de lancering van een muzieknummer over dit thema en met de ondertekening van het convenant van de coalitie ‘ZeewoldeSamen’ tegen eenzaamheid. Vanaf nu kunnen Flevolanders verschillende activiteiten bijwonen om anderen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Waarom deze week

In Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. Uit cijfers van de gezondheidsmonitor 2020, blijkt dat 49% van de inwoners van Flevoland matig tot ernstig eenzaam is. Daarom is er de Week tegen Eenzaamheid in Flevoland. Om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen, werden in Zeewolde de krachten gebundeld. Gedeputeerde Jop Fackeldey, wethouder Erik van de Beld en een aantal organisaties zoals Coloriet, Zeewoldevoorelkaar en MDF, ondertekenden daarom het convenant ‘ZeewoldeSamen’ tegen eenzaamheid.

Fototentoonstelling eenzaamheid

De fototentoonstelling geeft een gezicht aan eenzaamheid. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van een tiental mensen uit Flevoland. Allemaal hebben zij te maken (gehad) met eenzaamheid. Van 30 september tot en met 5 oktober 2022 is de tentoonstelling te zien in De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. Daarna zal de tentoonstelling op verschillende plekken in Flevoland te zien zijn. Onder andere in het provinciehuis in Lelystad.

‘Hoe het gaat’

De Lelystadse stadsdichter Thomas Gerla schreef samen met zijn band Lakmoes een nummer over eenzaamheid, ‘Hoe het gaat’. Ook maakten zij hier een videoclip bij. Lakmoes speelt ‘Hoe het gaat’ tijdens de Week tegen Eenzaamheid op verschillende plekken in Flevoland.

Meer tegen eenzaamheid

Naast deze week gebeurt er in Flevoland nog meer rond het thema eenzaamheid. Zo voerde Flever in opdracht van provincie Flevoland een onderzoek uit naar eenzaamheid onder inwoners in Flevoland. De resultaten laten zien dat eenzaamheid voorkomt in alle bevolkingslagen, onder alle leeftijden, onder mensen met verschillende achtergronden en in alle gemeenten. Kijk voor meer informatie op: flever.nl.

Over Flever

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland in opdracht van de provincie. Flever is daarmee de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector Zorg en Welzijn. Hun doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector Zorg en Welzijn dichterbij te brengen.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving