Wil jij meewerken aan de invulling van het nieuwe GLB?

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:


Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) neemt samen met 8 andere agrarische collectieven deel aan de pilot Akkerbelt en vervult één van de trekkersrollen.

Vanaf 2021 zal het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van start gaan. Het nieuwe GLB zal een stimulerend karakter hebben en regionaal maatwerk mogelijk maken. Dat betekent dat er maatregelen genomen kunnen worden die passend zijn bij het gebied. De maatregelen moeten een positieve bijdrage leveren aan 5 EU vergroeningsthema’s:
1.Bodem
2.Water
3.Klimaat
4.Biodiversiteit
5.Landschap

Tijdens de pilot kunnen 15 Flevolandse agrariërs experimenteren met een keuzelijst van maatregelen.

Meer informatie over het toekomstige GLB en Akkerbelt vind je hier.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving