WUR start in Lelystad eerste grootschalige onderzoeksfaciliteit voor agroforestry

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


Bomenhagen op akkers bieden kansen voor bodem, biodiversiteit en boereninkomen

LAanplanten van bomen voor agroforestryelystad heeft een primeur voor Nederland met het eerste grootschalige (15 ha) onderzoek voor agroforestry. Bij agroforestry staan bomen en akker- en tuinbouwgewassen op hetzelfde perceel. In Lelystad worden diverse boomsoorten in hagen aangeplant, in combinatie met jaarlijks wisselende éénjarige gewassen zoals aardappelen, granen en kool. De locatie hiervoor is nabij de Boerderij van de Toekomst, een project waarmee nauw wordt samengewerkt. De eerste bomen zijn vandaag ingeplant.

Agroforestry-experiment

Het agroforestry-experiment past binnen de doelstellingen van de PPS Agroforestry, een 4-jarig onderzoeksprogramma waarin WUR samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven de kansen van agroforestry in Nederland onderzoekt op het gebied van:

 • Bodemvruchtbaarheid
 • Vastlegging van CO2 in de bodem
 • Biodiversiteit
 • Schaduw voor akkergewassen in tijden van extreme droogte en hitte
 • Aantrekkelijk landschap
 • Ziekte- en plaagbeheersing
 • Extra inkomsten voor agrariërs uit noten, fruit en hout

Boeren nauw betrokken

De nieuwe onderzoeksfaciliteit stelt onderzoekers met verschillende specialismen in staat om onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van agroforestry in Nederland. Agroforestry-boeren worden nauw bij het onderzoek betrokken. Doel is om antwoorden te vinden op vragen als: welke interacties vinden plaats tussen boomgewassen en akkerbouwgewassen? Welke microklimaateffecten brengen boomstroken in een open polderlandschap teweeg? Wat zijn de effecten op de biodiversiteit en de bodem? Wat zijn de economische perspectieven voor boomgewassen (in dit geval hazelaars) in een akkerbouwsysteem?

 

Bron: WUR

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving