Is er ruimte voor de zon in Flevoland?

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • Datum:
 • Auteur:


De komende weken worden de Atelierweken Zon georganiseerd, waarin gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige zonne-energie in Flevoland. Er is uitgerekend dat, als we zoveel mogelijk daken van bedrijven en huizen benutten en gebruikmaken van de ruimte langs wegen en vaarten, we nog steeds 1000 hectare aan zonnepanelen (1500 voetbalvelden, 1% van de totale oppervlakte van Flevoland) extra nodig hebben om genoeg hernieuwbare energie op te wekken om energieneutraal te zijn. Voor windmolens hebben we nu duidelijke afspraken gemaakt in het Regioplan Windenergie, maar voor zonne-energie zijn die regels er nog niet. De komende maanden moet daar verandering in komen. Voordat het zover is, wordt gekeken naar wat de gevolgen zijn van verschillende vormen van zonne-energie. Afgelopen woensdag ging het in het gemeentehuis in Emmeloord over zonne-energie langs de randen van steden en dorpen. Aanwezig waren gemeenten, provincie, energiebedrijven, landschapsdeskundigen en adviesbureaus.

Opties

In drie groepen werd de kaart van Flevoland gepakt en gekeken waar 1000 ha aan zonnepanelen hypothetisch ingepast zou kunnen worden in het landschap. Er zijn verschillende opties mogelijk: een paar hele grote velden, gekoppeld aan grote projecten zoals de luchthaven, Flevokust of bij de Almeerse wijk Oosterwold. Het Flevolandse landschap biedt de ruimte voor zulke inpassingen. Maar er kan ook gekozen worden voor meerdere kleine velden, die naast steden en dorpen liggen. Met een mooie houtwal of bomenrij er omheen, met een leuk parkje voor de omwonenden, hoeft zo’n veld niet op te vallen. Vandaag werd gekeken wat de impact van iedere keuze is op het landschap en op de inwoners van Flevoland. Want zoals één van de sprekers zei: “Zonnepanelen zijn vreemde wezens in het landschap. Het is toch een beetje alsof er ufo’s geland zijn.”

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Atelierweek zon 2

Nog meer vragen

De discussies aan de tafels riepen allerlei vragen op: welke vorm past bij het Flevolandse landschap? Waar hebben mensen meer moeite mee: een veld dat ze zien als ze op zondag een rondje gaan fietsen of een veld dat ze iedere dag vanuit hun huis kunnen zien liggen? Sluit je aan bij de bebouwing of verstop je de panelen in het open landschap? Is participatie wenselijk of breng je daarmee de business case schade toe? Is landbouwgrond belangrijker dan het opwekken van hernieuwbare energie? En wie gaat toezien op een goede inpassing in het landschap? En moet je van tevoren alles al helemaal geregeld hebben of moet er ook een mate van vrijheid zijn voor de initiatiefnemers?

Allemaal vragen die binnenkort beantwoord moeten worden, want in het eerste kwartaal van 2018 moet er duidelijkheid zijn over of er ruimte is voor grootschalige zonne-energie in Flevoland en vooral hoe dat dan geplaatst moet worden. Maar eerst zijn er nog vier Ateliersessies te gaan: te beginnen met die van dinsdag 27 juni in het WTC in Almere. Dan gaat het over de wettelijke regels rondom zonnepanelen. Aanmelden kan nog via atelierweekzon@flevoland.nl.

Hou mij op de hoogte over nieuws binnen de thema’s

 • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
 • Landbouw: Meerdere Smaken
  Regionale Kracht
  Ruimte voor Initiatief
  Het Verhaal van Flevoland
  Duurzame Energie
  Platform Circulair Flevoland
  Krachtige Samenleving