Agro-Innovatiemotor

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Met de Agro-innovatiemotor stimuleren we vernieuwingen in de landbouw. In Flevoland werken we aan een agrofoodsector die duurzaam, wendbaar en weerbaar is. De agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving tussen stad en platteland versterken. We zetten in op gezonde landbouw voor iedereen.

Om dit mogelijk te maken verbinden we onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar in de agro-innovatiemotor. De agro-innovatiemotor helpt en ondersteunt om nieuwe ontwikkelingen in de praktijk te testen, zoals bijvoorbeeld binnen natuur-inclusieve landbouw, precisielandbouw, circulaire productie, robotisering of verwerking. Dat gebeurt in proeftuinen.

Proeftuinen

De eerste proeftuinen zijn bekend:

  • Agro Drones
  • Akker van de Toekomst: bekijk de filmpjes over de projecten onder Future Food Production (Akker van de Toekomst en Lasting Fields in de praktijk)
  • Villa Schokland
  • Electro Farmers
  • Vereniging Flevofood

Het aantal proeftuinen is uitgebreid met

De ondernemers en onderzoekers in deze proeftuinen kunnen de komende jaren rekenen op ondersteuning door Horizon Flevoland bij de verdere ontwikkeling van hun plannen.

Doet u mee?

Nieuwe ideeën voor proeftuinen zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Jessie de Lange van Horizon Flevoland (jessie@horizonflevoland.nl).
Samen werken we aan een gezonde landbouw voor iedereen!