Hoe werken we aan de Omgevingsvisie?

Provincie Flevoland werkt aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 3 fasen:

  • Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven;
  • Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks;
  • Fase 3: Maatschappelijke opgaven.

Fase 1: Atelier Flevo-perspectieven

De eerste fase is het Atelier Flevo-perspectieven. Op basis van gesprekken met vele experts, ervaringsdeskundigen en Flevolanders zijn belangrijke maatschappelijke vraagstukken op de lange termijn geformuleerd; de Flevo-perspectieven. Lees op de website van het Atelier Flevo-perspectieven meer over de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Fase 2: Omgevingsvisie FlevolandStraks

Samen met partners hebben we de Flevo-perspectieven verder uitgewerkt tot 3 kernopgaven en 4 strategische opgaven; Krachtige Samenleving, Het Verhaal van Flevoland, Ruimte voor Initiatief, Landbouw; Meerdere Smaken, Regionale Kracht, Duurzame Energie en Circulaire Economie. Deze opgaven hebben een plek gekregen in de Omgevingsvisie FlevolandStraks.

Stap 3: Uitvoering maatschappelijke opgaven

In deze fase gaan we over tot de realisatie van de ambities en uitvoering. Altijd met oog voor actuele maatschappelijke opgaven en samen met partners. In deze fase komen de concrete instrumenten als projecten, programma’s en verordeningen in beeld. Lees bij Waar staan we nu? waar we momenteel mee bezig zijn.