Over Ons

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities we hebben voor de toekomst. Het bijzondere verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis van de visie.

De Omgevingsvisie FlevolandStraks is geen dik rapport, maar een toegankelijke digitale visie. Het vervangt het visiedeel van het Omgevingsplan uit 2006. De wereld verandert continu. Daarom is de Omgevingsvisie een visie op hoofdlijnen. De provincie kan hierdoor snel inspelen op veranderingen.

Omgevingswet

Naar verwachting gaat in 2019 de nieuwe omgevingswet van kracht, waar de Omgevingsvisie een instrument van is. Met deze wet wil de overheid de regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. De wet maakt ruimte voor ontwikkelingen, innovatie, duurzaamheid en verzekert de kwaliteit van de leefomgeving. Provincies zijn verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Het is een politiek-bestuurlijk document dat – in juridische zin – alleen de provincie zelf bindt.

Vragen?

Op deze site houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten rondom de Omgevingsvisie. Mis je nog belangrijke informatie, wil je zelf een bijdrage leveren of heb je andere vragen of opmerkingen? Dat kun je via het contactformulier aan ons doorgeven. Ook zijn we te bereiken via Twitter en Facebook.