Waar staan we nu?

Provinciale Staten hebben op 8 november 2017 de Omgevingsvisie vastgesteld. Tijdens dezelfde vergadering zijn ook de startnotities vastgesteld. Hierin staat hoe de 7 opgaven samen met inwoners en partijen uit Flevoland uitgewerkt gaan worden. Dankzij deze startnotities kunnen we voortvarend aan de slag met de uitwerking van de Omgevingsvisie. Want een visie is mooi, maar resultaten zijn nog mooier!

Je kan de startnotitie per opgave vinden op de pagina van de betreffende opgave.

Naast de startnotities voor de opgaven, is er ook een startnotitie op programmaniveau voor de Omgevingsvisie.

Startnotitie Omgevingsvisie

Ter inzage

Van 15 juni tot en met 26 juli konden Flevolanders, bedrijven, organisaties etc. reactie geven op de ontwerp Omgevingsvisie. We hebben de reacties en zienswijzen op de Omgevingsvisie verwerkt en de ontwerp waar nodig aangepast. Bekijk de antwoordnota.