Waar staan we nu?

Waar staan we nu?

Provinciale Staten hebben op 7 juni 2017 de ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Van 15 juni tot en met 26 juli konden Flevolanders, bedrijven, organisaties etc. reactie geven op de ontwerp Omgevingsvisie.

Vaststelling in november

Na de terinzageperiode verwerken we de reacties en passen we de ontwerp waar nodig aan. Na verwachting stellen Provinciale Staten de Omgevingsvisie in november vast.

Aan de slag

Ondertussen blijven we niet stil zitten. We gaan alvast samen met de omgeving aan de slag met de opgaven uit de visie. Hiervoor maken we per opgave een startnotitie. De Omgevingsvisie vertaalt zich naar resultaten voor de Flevolandse samenleving. Deze voorbereiding gaan we zodanig doen, dat we na de formele vaststelling van de visie voortvarend aan de slag kunnen gaan. Want een visie is mooi, maar resultaten zijn nog mooier!