Bijeenkomst Platform Circulair Flevoland

Heeft jouw bedrijf veel groene reststromen over en wil je dit graag circulair inzetten? Of ben je juist op zoek naar duurzame alternatieven voor gebruikte materialen? Kom dan op 7 september naar het Platform Circulair Flevoland. Hét matchmaking event op gebied van circulaire economie in Flevoland.

De provincie en gemeente Almere organiseren, samen met de gemeente Dronten, een bijeenkomst vol inspiratie en uitwisseling over het circulair inzetten van  groene grondstoffen, gebruikte materialen en plastic. Ook zullen een aantal scholen zich presenteren.

Vrijdag 7 september is ook de Nationale Grondstoffendag. Op deze dag wordt landelijk aandacht gevraagd voor de opgave en nieuwe rol van overheden op het gebied van hergebruik en het opwaarderen van de reststromen. Het Platform Circulair Flevoland sluit aan bij deze belangrijke dag met een passend programma:
1. Sprekers vanuit de landelijke overheid, provincie en gemeenten;
2. Ondertekening van een aantal circulaire keteninitiatieven, waaronder ‘Taste Up’, ‘Plasticfabriek Almere’, ‘Roof2Roof Bitumen’, ‘Bamboe, telen en verwerken’, ‘Bermgras Lelystad Airport’, ‘Carbon Mining stallucht’ en ‘Rotorbladen’;
3. Matchmaking aan thematafels.

Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het Platform Circulair Flevoland.

Aanmelden kan via: circulair@flevoland.nl

Programma (9.30-13.00 uur:
– Inloop en ontvangst
– Welkomstwoord door dagvoorzitter Marieke van der Werf en
vraaggesprek met gedeputeerde Jan Nico Appelman van Provincie
Flevoland, vertegenwoordigers van gemeente Almere en gemeente
Dronten en van de Aeres Hogeschool
– Toelichting op inzet Rijk door Marc Pruijn, programmamanager
‘Nederland Circulair 2050’ – Min I&W (onder voorbehoud)
– Ondertekening intentieovereenkomsten met officieel fotomoment en
uitreiking bokaal “Flevoland Circulair”
– Samen aan de slag
Tafels: Gebruikte materialen en Groene grondstoffen onder leiding
van  Provincie Flevoland
Tafel: Plasticfabriek Almere, onder leiding van Gemeente Almere
Tafel: Presentatie HBO/MBO + student matching
– Plenaire terugkoppeling
– Afsluiting met circulaire lunch en verschillende informatietafels

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.