Bodem en Teelt vanuit de onderzoekskeuken

Organisatie: Greenport Noord Holland Noord / Hoe kan wetenschappelijke kennis gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het bodemleven? En hoe is deze kennis van nut voor de land- en tuinbouw?  Wat is de relatie tussen bodemkwaliteit en teeltopbrengst? Kunnen groenbemesters de bodemdiversiteit veranderen?

In deze interactieve bijeenkomst geven onderzoekers presentaties op het gebied van bodem en teelt. Ook krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van onderzoekers en gaan zelf een practicum doen in het lab. Met deze kennistrip slaan we een brug tussen wetenschappelijke kennis en de maatschappelijke gebruikers daarvan: agrariërs.

Aanmelden en programma: Greenport Noord Holland Noord

Organisator Greenport Noord Holland Noord
Tijdstip 12.00 uur
Deel dit evenement op

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.