Dialoogsessie water, klimaat, bodem en biodiversiteit

  • Datum: vrijdag 10 juni 2022
  • Tijd: 12.00 – 16.30 uur, inclusief lunch en borrel
  • Locatie: Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1 8219 PH in Lelystad

De Agro Expert Raad (AER) is een onafhankelijk adviserend orgaan van en voor Flevoland. De AER geeft een impuls aan vraagstukken in de Agrofoodsector in Flevoland. De AER onderzoekt wat nodig is voor de transitie naar ‘Gezonde landbouw voor iedereen’. De AER gaat graag met u het gesprek aan over de verandering naar een duurzamer voedselsysteem. Water, klimaat, bodem en biodiversiteit spelen daarbij een belangrijke rol. Welk meerjarig programma en welke stappen zijn nodig op de lange termijn? Hoe kunnen we hierin samenwerken? Heeft u hier ideeën over? Dan nodigen wij u graag uit voor de dialoogsessie ‘Water, klimaat, bodem en biodiversiteit’. Dagvoorzitter Tom Jessen  begeleidt het gesprek. Voorzitter van de AER en lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Krijn Poppe licht de AER-adviezen toe.

Over deze dialoogsessie

Voldoende zoet water van goede kwaliteit is essentieel voor de land- en tuinbouw in Flevoland. Klimaatverandering kan leiden tot grote effecten op de agrarische productie en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt de vruchtbare bodem zeer intensief gebruikt. Dat brengt zorgen met zich mee over de instandhouding van de productiviteit en zorgen over bodemdaling en verzilting. In de landbouw verdient biodiversiteit ook aandacht. Niet alleen omdat de landbouw invloed heeft op de natuur in de genoemde gebieden. Biodiversiteit heeft in de landbouw zelf een belangrijke functie voor een robuuste teelt. Water, klimaat, bodem en biodiversiteit spelen daarmee een belangrijke rol bij de verandering naar een duurzamer voedselsysteem. De uitkomsten van deze dialoog worden gepresenteerd tijdens de slotconferentie op vrijdag 1 juli 2022 van de Agro Expert Raad op de Floriade, waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan bij events@flevoland.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 3 juni 2022.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.