De positie van Flevoland in het stedelijk netwerk

Hoe ziet de positie van Flevoland in het stedelijk netwerk er nu en in 2030 uit? Welke bewegingen van goederen, mensen en data vinden nu en straks plaats tussen Flevoland en de omliggende regio’s? Welke kansen en bedreigingen doen zich hierbij voor? En wat betekent dit voor beleid en regiogrensoverschrijdende samenwerking?

Het is tegenwoordig meer dan normaal dat de stad waar je woont en de stad waar je werkt niet hetzelfde zijn. Mensen worden mobieler en verplaatsen zich dagelijks over steeds grotere afstanden om te werken, wonen en recreëren. Deze verplaatsingen van mensen in een bepaald gebied noemen we ‘daily urban systems’. Door deze daily urban systems in kaart te brengen, krijg je goed zicht op de netwerken waarin de provincie Flevoland zich bevindt. De provincie Flevoland staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met de Metropoolregio Amsterdam, de provincie Utrecht, het maritieme netwerk, de regio Noordwest Veluwe en de Regio Zwolle.

Netwerken in beeld

In opdracht van de provincie Flevoland heeft hoogleraar economische geografie en planologie, Pieter Tordoir, de positie van Flevoland in deze netwerken in beeld gebracht. Hij laat zien welke ontwikkelingen zich de komende jaren zullen voordoen, waar knooppunten in netwerken zitten, hoe de ruimtelijke economie zich verder zal ontwikkelen naar goederen, data en mensen, en waar kansen liggen voor samenwerking met omliggende regio’s.

Het is niet de eerste keer dat Tordoir een netwerkrapportage uitvoert. Eerder deed hij dit voor o.a. de provincie Noord-Brabant. Marion Greidanus (senior planoloog provincie Noord-Brabant) werkte met hem samen aan het rapport ‘Netwerken in Brabant’, waarin de dagelijkse bewegingen in en rondom Brabant in beeld werden gebracht. Zij zal vertellen over haar ervaringen met deze netwerkanalyse en hoe de provincie Noord-Brabant dit vertaald heeft in haar beleid.

U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de uitkomsten van deze netwerkstudie en met elkaar in discussie te gaan over welke impulsen dit biedt om de positie van Flevoland in het stedelijk netwerk te versterken. Ook wordt u gevraagd om na te denken over wat het betekent voor de inzet en samenwerking van partijen binnen en buiten Flevoland. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar OM-Omgevingsvisie@flevoland.nl.

Sprekers

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: pieter Pieter Tordoir is hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij een bureau voor onderzoek en strategische beleidsadvisering in Amsterdam. Hij is een autoriteit op het gebied van onderzoek naar ruimtelijk-economische bewegingen (daily urban systems) en ontwikkelingen. Zo schreef hij onder meer het rapport Economie Lelystad in perspectief, het essay Netwerken in Brabant en werkte hij mee aan de studie de Kracht van Oost-Nederland.

Marion Greidanus is senior planoloog bij de Provincie Noord-Brabant. Zij werkte met Tordoir samen aan het essay Netwerken in Brabant, waarin de dagelijkse bewegingen van mensen voor werk, winkelen, zorg, onderwijs, recreatie en sociale contacten worden geanalyseerd.

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: bart krol Bart Krol is adviseur bij adviesbureau Common Eye en voormalig gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Met zijn ruim 27 jaar aan bestuurlijke ervaring, biedt hij naast zijn advieswerk, zijn diensten aan als dagvoorzitter.

  • Opening en uitleg door de gedeputeerde
  • Presentatie netwerkrapportage door prof. dr. Pieter Tordoir
  • Toepassing en ervaring met netwerkrapportage Noord-Brabant
  • Reflectie door de gedeputeerde
Organisator Provincie Flevoland
Tijdstip 13.00 - 15.15
Deel dit evenement op

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.