Demonstratiedag Bodemdichting

Op het demoveld zien bezoekers elke dag tussen 13.30 en 14.30 uur de bietenrooiers, zelfrijdende overlaadwagens, getrokken tandem en tridem overlaadwagens, luchtdrukwisselsystemen, rups onderstellen en de nieuwste bodemvochtsensoren. Specialisten delen hun kennis en vertellen alles over de praktijk en techniek. Vooraf is ook een demonstratie over verschillende aardappelrooiers en rooitransportsystemen met verschillende wielonderstellen, zoals rupsen en brede banden.   Bovendien kunnen bezoekers op woensdagmiddag 12 september voor even terug de schoolbanken in om hun kennis over de bodem en bodemverdichting in samenhang met banden en wiellast op te frissen. Belangrijk, want goed bodembeheer zorgt voor een goede basis voor de agrarische bedrijfsvoering, waterconservering in de bodem en de beperking van emissies (uit- en afspoeling) van landbouwgronden. Cruciaal daarbij is een goede bodemstructuur met bodemleven en voldoende en dynamisch organisch stof.

-

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.