Dialoogsessie business en ICT in het voedselsysteem

  • Datum: vrijdag 1 juli 2022
  • Tijd: 10.00 – 12.30 uur, inclusief lunch
  • Locatie: Floriade Expo 2022 in Almere, Congres Paviljoen

De Agro Expert Raad (AER) is een onafhankelijk adviserend orgaan van en voor Flevoland. De AER geeft een impuls aan vraagstukken in de Agrofoodsector in Flevoland. De AER onderzoekt wat nodig is voor de transitie naar ‘Gezonde landbouw voor iedereen’. De AER gaat daarom graag met u het gesprek aan over de verandering naar een duurzamer voedselsysteem. Het verdienvermogen in de voedselketen is daarbij van groot belang. Welk meerjarig programma en welke stappen zijn nodig op de lange termijn? Hoe kunnen we hierin samenwerken? Heeft u hier ideeën over? Dan nodigen wij u graag uit voor de dialoogsessie ‘Business en ICT in het voedselsysteem’ Dagvoorzitter Tom Jessen begeleidt het gesprek. Voorzitter van de AER en lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Krijn Poppe licht de AER-adviezen toe.

Over deze dialoogsessie

De klanten van de Flevolandse landbouw wonen vooral in steden, in de toekomst nog meer dan nu. Tussen die klanten en de Flevolandse agrarische ondernemers zit een complex voedselsysteem, dat ter discussie staat en aan verandering onderhevig is. Onze agrosector zal op die veranderingen in moeten spelen. Datagebruik en -beschikbaarheid speelt een belangrijke rol bij de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Deze data zijn belangrijk voor de voedselveiligheid, maar wie beheert de data: boer, burger of verderop in de keten? Hoe wisselen boeren onderling data uit? Het is een uitdaging om de adviezen die de AER over dit onderwerp heeft opgesteld, te vertalen naar  de praktijk in Flevoland. De uitkomsten van deze dialoog worden gepresenteerd in de middag tijdens de slotconferentie, waarvoor u ook van harte bent uitgenodigd. Tussendoor en na afloop kunt u vrij de Floriade bezoeken.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan bij events@flevoland.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 juni 2022.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.