GLB-informatieavond over de eco-regeling

  • Wanneer: maandagavond 24 april van 19:00 tot 22:00 uur (met netwerkborrel)
  • Waar: De Meerpaal, De Rede 80 in Dronten (parkeren kan gratis bij parkeerterrein Steenbergen)
  • Aanmelden: glb@flevoland.nl

Programma

  • 19:00 uur: inloop
  • 19:30 uur: welkom door de dagvoorzitter van provincie Flevoland
  • 19:40 uur: presentatie door het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en Countus
  • 20:30 uur: ruimte voor vragen
  • 21:15 uur: afsluiting door dagvoorzitter, door naar de netwerkborrel
  • 22:00 uur: einde netwerkborrel

Informatiebijeenkomst voor praktische vragen

Op 24 april 2023 organiseert provincie Flevoland, samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en Countus, een informatieavond voor over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Flevolandse agrariërs  zijn van harte welkom! Zij krijgen een praktische uitleg over de mogelijkheden van de eco-regeling, het agrarisch natuurbeheer en hoe die zich verhouden tot de bedrijfsvoering. Tijdens deze avond staan we ook stil bij het aanvragen van de eco-regeling. Agrariërs kunnen deze regeling nog tot en met 15 mei 2023 aanvragen via rvo.nl.

Aanmelden

Komt u ook? Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 21 april 2023 via glb@flevoland.nl. Hiermee meld u zich ook direct aan voor nieuwsbrieven of andere toekomstige informatie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Flevoland. De deelname aan de informatieavond is kosteloos.

Over de eco-regeling

De eco-regeling is een extra beloning bovenop de agrarische basispremie en maakt onderdeel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Met de eco-regeling wordt toekomstbestendig boeren beloond. Zo worden boeren gestimuleerd bij te dragen aan de 5 doelen van het GLB: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Meer informatie

Met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werkt Nederland aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en een leefbaar platteland. Van 2023 tot 2027 biedt het GLB subsidies aan voor initiatieven die bijdragen aan deze doelen. Het GLB stelt subsidies beschikbaar voor agrariërs en organisaties die zich inspannen voor een toekomstbestendig bedrijf en een veerkrachtig platteland. Meer informatie over het GLB in Flevoland vindt u op flevoland.nl/glb.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.