Herbestemming Flevoland: Landbouwschuur RIJP

De opslagschuur voor materiaal van het Grootlandbouwbedrijf Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) heeft een bijzondere waarde voor de provincie Flevoland. De RIJP was verantwoordelijk voor het geschikt maken van de nieuwe gronden voor landbouw. De pioniers van Flevoland werkten vanuit deze schuur.

Objecten met een cultuurhistorische waarde wil de provincie Flevoland graag behouden. De oude functie is echter regelmatig komen te vervallen – maar het gebouw zou op een andere manier een nieuwe toekomst kunnen krijgen. In een open gesprek tussen overheden, eigenaren en direct belanghebbenden zal nagedacht worden over de waarde en toekomst van dit object.

Deze activiteit is niet open voor publiek. Indien u van mening bent dat uw betrokkenheid van belang is kunt u contact opnemen met marleen@erfgoedinzicht.nl.

Foto: S. Douwma

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.