Jaarcongres Eenzaamheid - Wat werkt in de praktijk?

Het Jaarcongres Eenzaamheid staat stil bij eenzaamheid onder verschillende doelgroepen. Er zijn praktijkvoorbeelden van succesvolle interventies en initiatieven. Dit congres wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn.

Eenzaamheid is als thema urgenter dan ooit. Door de coronacrisis is eenzaamheid onder bepaalde doelgroepen toegenomen. Er zijn ook inspirerende initiatieven opgekomen om naar elkaar om te zien. Ook laat de coronacrisis zien wat echt van belang is in het leven: betekenisvol contact met anderen. Door social distancing staat juist dat onder druk. Het beperken van sociaal contact brengt mentale en fysieke uitdagingen met zich mee.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Moderne gestalten van eenzaamheid
  • Welk effect heeft de coronatijd op eenzaamheid en zingeving?
  • Het effect van de coronatijd op kwetsbare mensen.

Sessies

In de sessie ‘Wat werkt volgens mensen met ervaring’ vertellen onderzoekers en professionals wat werkt bij het doorbreken van eenzaamheid aan de hand van interviews die zij hielden onder eenzame mensen.

In de sessie ‘Jongeren en eenzaamheid’ vertellen  onderzoekers wat zij tot nu toe weten als het gaat om jongeren en eenzaamheid. Hoe ontstaat eenzaamheid onder jongeren en waar hangt het mee samen? Wat is de stand van zaken in de praktijk en hoe is eenzaamheid onder jongeren opgenomen in het beleid van gemeenten?

Meer informatie en aanmelden: Jaarcongres Eenzaamheid | Dinsdag 21 september 2021 (zorgwelzijn.nl)

Aan deze bijeenkomst zijn kosten verbonden.

Bron: Movisie

  • 09.00 - 16.00 uur

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.