Kansen Agroforestry voor Flevolandse agrariërs

Denk jij wel eens aan het toevoegen van een meerjarig houtig gewas in het teeltplan? Of ben je gewoon benieuwd naar de kansen en de mogelijkheden er van? Wil je meer wetenover voorbeelden in andere regio’s? Haak dan aan bij deze digitale sessie in Microsoft Teams! De sessie vindt plaats op 28 januari 2022 tussen 13.00 en 14.00 uur.

Programma

  1. Welkom en korte uitleg over proeftuin Agroforestry Flevoland en de mogelijkheid omdaar aan deel te nemen – Jessie de Lange en Diederik Diepenhorst
  2. Informatie over project (Publiek Private Samenwerking) Agroforestry en welke kansener zijn voor Flevolandse ondernemers – Maureen Schoutsen van Wageningen Universityand Research
  3. Praktijkvoorbeelden agroforestry en notenteelt – Michaela van Leeuwen van LTO Noorden een Flevolandse ondernemer.

In het kader van verschillende opgaven vanuit zowel de landbouw als de bossenstrategie wil de overheid de ontwikkeling van agroforestry in Flevoland faciliteren en ondersteunen.

Aanmelden

Om je aan te melden stuur je voor 20 januari 2021 een mail naar roos@horizonflevoland.nl. Je ontvangt daarna de link naar Microsoft Teams.

Over de proeftuin agroforestry

Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Deze mengteelt kan positief uitwerken op onder andere de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de aantrekkelijkheid van het landschap. Agroforestry is één van de proeftuinen van de opgave Landbouw Meerdere Smaken. In de verschillende proeftuinen stimuleren we vernieuwingen in de landbouw. In Flevoland werken we aan een agrofoodsector die duurzaam, wendbaar en weerbaar is. De agrofoodsector wil voorop blijven lopen in de wereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de leefomgeving tussen stad en platteland versterken. Z0 zetten we in op gezonde landbouw voor iedereen!

Logo Landbouw Meerdere Smaken

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.