Kennisdag Bodem & Water

We willen onze bodem en water goed op peil houden. Om dat te realiseren, verdient het alle aandacht. De effecten van de klimaatverandering zullen er voor zorgen dat we nóg een tandje bij moeten zetten om op de lange termijn over gezonde, vruchtbare bodems en schoon, voldoende water te beschikken. Wat zijn de gevolgen voor de bodem en waterhuishouding? Dit en meer komt u te weten tijdens de Kennisdag Bodem & Water op 12 februari 2018.

Op deze dag worden nieuwe kennis en ervaringen gedeeld vanuit diverse projecten en initiatieven die in Flevoland plaatsvinden. We bieden u een gevarieerd programma met een plenaire lezing, gevolgd door aansprekende workshops en individuele gesprekken. U kunt zelf kiezen aan welke drie workshops u deelneemt.

Specialisten en ervaringsdeskundigen bieden u praktische tips, nuttige voorbeelden en adviezen over bodembeheer, bodemverdichting, het sluiten van kringlopen en biodiversiteit. Ook uw eigen bedrijfsspecifieke vragen kunt u stellen aan de aanwezige bodem- en waterexperts. Kortom, een dag vol inspiratie en nieuwe inzichten!

Aanmelden kan door te mailen naar info@bodemenwaterflevoland.nl.

 • 12.30 Inloop & ontvangst
 • 13.00 Opening door Hetty Klaver, dijkgraag Waterschap Zuiderzeeland
 • 13.15 Lezing door Peter Kuipers Munneke over Klimaatverandering
 • 14.00 Ronde 1 workshops
 • 14.45 Pauze
 • 15.15 Ronde 2 workshops
 • 16.00 Ronde 3 workshops
 • 16.15 Plenaire afsluiting
 • 17.00 Borrel en napraten
Organisator Waterschap Zuidezeeland, LTO Noord, Provincie Flevoland
Gastspreker Peter Kuipers Munneke (weerman NOS)
Tijdstip 12.30-17.00
Deel dit evenement op

Workshops

Het merendeel van de workshops wordt één keer gegeven en een enkele workshop wordt twee keer gegeven. Tijdens de Kennisdag kiest u zelf de workshops uit.

 1. Meer mest minder kunstmest! Goed voor vruchtbare bodems, schoon water en de melkveehouder?
  Door Jaap Gielen in samenwerking met melkveehouder Johan Dekker.
 2. De koolstofkringloop en bodemkwaliteit in de melkveehouderij.
  Door Mark Strikkeling.
 3. Hoe kun je anticiperen op de waterhuishouding in Flevoland?
  Door Jaco van der Gaast en Kristiaan Petie.
 4. Drainage blijft maatwerk. Wateroverlast ligt niet altijd aan de drainage.
  Door Klaas Kooistra.
 5. Het Watercafé: uitleg over opvang van restvloeistoffen, Wingssprayer, opslaan vaste mest, bufferstroken en voorkomen erfemissie.
  Door Bert van den Bosch, Anna Zwijnenburg, bollenteler Wim Klink en akkerbouwers Johan Bergmans, Harry Schreuder en Jaap Lodders.
 6. Hoe voorkom ik weerstand voor wortelgroei door te hoge bandendruk?
  Door Martin Duijkers, akkerbouwer Maik Verwer en loonwerker Kees van Dun.
 7. Wat doe je na de oogst aan grondbewerking?
  Door Coen ter Berg, akkerbouwers Jan Pieter Smid en Wim Blok.
 8. Praktische aandachtspunten bij de hoofdgrondbewerking.
  Door Derk van Balen, akkerbouwers Wouter Klaasse Bos en Co’nn Rennen.
 9. Het Bodemcafé: stel uw eigen vraag aan de bodemexperts.
  Door Coen ter Berg, Jaco van der Gaast, Klaas Kooistra, Derk van Balen, Christoffel den Herder, Maria van Boxtel en Wiepie Haagsma.
 10. Wat zijn de feiten en fabels over groenbemestersmengsels?
  Door Wiepie Haagsma, Gera van Os en een akkerbouwer.
 11. Teelt en biodiversiteit: inpassen van strokenteelt tot pioniernatuur.
  Door Maria van Boxtel, Dirk van Apeldoorn en akkerbouwer Mark Geling.
 12. Hoe voer ik op een praktische en ecologische manier het beheer van slootkanten uit?
  Door Tiem van Veen, Michel Sollie en akkerbouwers Wim Stegeman en Digni van den Dries.

Actieplan Bodem & Water

Wilt u uw kennis verrijken en meer weten over wat u zelf kunt doen voor verbetering van uw bodem? Of welke praktische tips u kunnen helpen om u voor te bereiden op de effecten van de klimaatverandering? Heeft u specifieke vragen die u wilt stellen aan een expert of wilt u graag eens weten hoe een ander het doet? Kom dan naar de Kennisdag!

Kijk op www.bodemenwaterflevoland.nl voor meer informatie over het Actieplan Bodem & Water en over de Kennisdag in het bijzonder.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.