Open middag Proeftuin Agro-ecologie en Technologie

U bent van harte welkom op de open middag van de Proeftuin Agroecologie en Technologie.

 Op 26 september vanaf 14.30 uur openen we de deuren van de proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad. De proeftuin faciliteert multidisciplinair onderzoek naar regeneratieve plantaardige productiesystemen die veerkracht vertonen. Op zo’n 80 hectare polderklei werken we aan het stimuleren van biodiversiteit met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken en de uitspoeling van nutriënten substantieel te verminderen. De continuïteit van de voedselproductie en de economie zijn hierbij evenzeer van belang, evenals ecologische principes en technologie.

 Wilt u meer weten over de veldexperimenten op de Proeftuin? Of wilt u meediscussiëren over nieuwe vormen van regeneratieve landbouw en de schaalsprong die daarvoor nodig is? Kom dan naar de open middag!

Meld u hier aan

 

-

Waar: Elandweg 84, Lelystad

Programma:

14.30 uur:     Inloop en ontvangst

15.00 uur:     Het belang van de proeftuin wordt gepresenteerd door:

    • Wijnand Sukkel, agro-ecoloog, en Marleen Riemens, trekker beleidsondersteunend onderzoek Groene Gewasbescherming (Wageningen University & Research)
    • Niels Anten, hoogleraar Crop & Weed Ecology (Wageningen University & Research)
  • Jaco Burgers, directeur biologisch akkerbouwbedrijf ERF BV

16.00 uur:     Rondleiding langs de proefvelden met uitleg over de verschillende veldexperimenten

17.00 uur:     Afsluiting met netwerkborrel 

Over de Proeftuin Agroecologie en Technologie

Onze toekomstige plantaardige productiesystemen in de open ruimte moeten in sterke mate onafhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen en moeten bijdragen aan een substantiële toename van de biodiversiteit. Tegelijkertijd moeten de systemen hoogproductief en efficiënt zijn. De huidige productiesystemen met grootschalige monoculturen werken het gebruik van corrigerende externe middelen in de hand. Als we een substantiële sprong willen maken naar een geringere afhankelijkheid van deze middelen moet de (bio)diversiteit naar een hoger niveau om een stabieler en regeneratief productiesysteem te creëren. Ecologisch onderzoek laat immers zien dat deze regeneratieve systemen beter bestand zijn tegen stressfactoren. Natuurinclusief boeren binnen de plantaardige productiesystemen moeten de standaard worden. Robotiseren en sensortechnologie maken deze complexe teeltsystemen mogelijk. Deze nieuwe productiesystemen verbinden een rijk en actief bodemleven aan een rijke bovengrondse (bio)diversiteit. Verhoging van de organische voeding van en opslag in de bodem speelt hierin een belangrijke rol.

De proeftuin is initiatief van Wageningen University & Research en is een fysieke locatie waar deskundigen werken aan complexe agro-ecosystemen, met goede faciliteiten (mechanisatie, ICT, kennis, etc). We werken samen met partners aan een totaal visie en een (virtueel) platform voor uitwisseling en samenwerking. Zo kunnen we de samenhang van onderdelen (grondbewerking, gewasbescherming, klimaat, biodiversiteit) in de bedrijfsvoering beter zichtbaar maken voor boeren.

 

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.