PCF Voedselverspilling

Dit is de eerste keer dat een Platform Circulair Flevoland over voedselverspilling gaat. Het thema is springlevend op dit moment!

Ben je ondernemer, vrijwilliger, burger, werkzaam in het onderwijs of de overheid en wil meer weten over hoe voedselverspilling te voorkomen, ideeën opdoen of jouw netwerk vergroten?
Kom dan naar ons Platform Circulair Flevoland met dit keer als thema: voorkomen van voedselverspilling in de hele keten (van agrariër tot en met de consument).

Je kunt de bijeenkomst fysiek of digitaal volgen, geef je daarvoor nog wel op!

Voedselverspilling

Het is een wereldwijd, maar ook zeker een nationaal probleem. Zo wordt er jaarlijks in Nederland 2 miljard kilo voedsel en wereldwijd 2 miljard ton aan voedsel verspild. Ook in Flevoland wordt er gewerkt aan oplossingen voor dit probleem.

Programma:

  • Welkom door onze dagvoorzitter Tineke Stuifzand
  • Gesprek met Cora Smelik en Jan-Nico Appelman, gedeputeerden.

Tijdens het plenaire gedeelte inspireert Toine Timmermans ons. Hij is directeur van Samen tegen Voedselverspilling, dit is dé beweging van bedrijven en publieke organisaties die hun krachten bundelen voor een gezamenlijk doel: samen verminderen we voedselverspilling met de helft voor 2030.
Vragen die Toine zal beantwoorden: Welke toonaangevende projecten worden/zijn uitgevoerd? Wat zijn de belemmeringen en wat de leerpunten? En, wat kan Samen tegen Voedselverspilling voor Flevoland betekenen? Gaan we het gezamenlijke doel halen?

  • Matching: Ondernemers worden uitgenodigd om een pitch van 1 minuut te houden, bijvoorbeeld over de vragen: Heb jij grondstoffen in de aanbieding? Ben je op zoek naar grondstoffen? Of heb je de mogelijkheid om reststromen te bewerken? Ga op zoek naar een geschikte partner en vorm zo mogelijk een nieuwe keten! Wil je je alvast opgeven voor een pitch? Mail dan naar circulair@flevoland.nl.

Dan wordt een aantal deelsessies gehouden, ter plekke kun je kiezen welke deelsessie je gaat volgen.

Deelsessie 1: Voorkomen van oogst-/verwerkingsverliezen (eerste stappen in de voedselketen)
Oogstverliezen bij de agrariër kunnen behoorlijk oplopen, maar ook bij de volgende stap in de keten – de verwerking – zijn de verliezen groot.
Esther Eggink en Marcel Klop van Tekkoo hebben in opdracht van de Provincie Flevoland een aantal pilots uitgevoerd. In deze sessie zit Tekkoo met de deelnemende agrariërs aan tafel voor een paneldiscussie. De discussie zal gaan over de tijdens de pilot behaalde resultaten en opgehaalde belemmeringen en leerpunten.

Deelsessie 2: Hoe kun je een circulaire catering aanbesteden en wat kan een cateraar op circulair vlak doen?
De afdeling Facilitair van de provincie Flevoland heeft begin 2020 een duurzame cateraar voor het bedrijfsrestaurant aangesteld, namelijk OSP (onderdeel van Vermaat). OSP heeft het beste gescoord op thema’s zoals: eiwittransitie, tegengaan van verspilling, verantwoord geproduceerde en lokale producten en zo min mogelijk verpakkingen.
Maar wat kan OSP – vertegenwoordigd door Matthijs Simons en Marije Vroom – nog meer betekenen in de transitie naar de circulaire economie?
Dit is meer dan je verwacht!

Deelsessie 3: Voedselverspilling in de stad – hoe kun je dat voorkomen?
The Waste to Success – founders Anna Luz Pijnenburg en Mara Lin Visser hebben met deze jonge organisatie het tegengaan van voedselverspilling als doel! Het draait allemaal om gered, lokaal, gezond en duurzaam eten. Dit doen ze met name in de stad en op een manier waarmee ze burgers kunnen inspireren en te motiveren. De projecten die zij organiseren, worden besproken tijdens de deelsessie en ook de leerpunten en belemmeringen staan centraal. Maar ook vragen als: Hoe schalen zij dit op? Waar denken zij over 5 jaar te staan? Wat en vooral wie, hebben ze nodig om dat te bereiken? Op welke manier kan de doelgroep ‘jongeren’ bereikt worden. Welke samenwerkingen zien ze op korte termijn?

  • Tijdens de wrap-up van de ochtend zal Joris Heinen – Greendish – de resultaten van de ochtend samenvatten en zijn visie op de toekomst van voedselverspilling in Flevoland geven.

Als afsluiter is er een verantwoorde lunch met ingrediënten (biologisch en plantaardig) afkomstig uit de directe omgeving van Boer Kok. Boer Kok zal voorafgaand aan de lunch een praatje houden over de lunch zelf en wat zij al doen om voedselverspilling tegen te gaan.

Meld je snel aan. Bij de aanmelding kun je kiezen voor fysiek aanwezig zijn of online deelnemen. Kies je voor het eerste, wees dan snel, want het aantal plekken bij Boer Kok is beperkt.

Omdat Boer Kok een horeca-gelegenheid is, zal bij binnenkomst gevraagd worden naar de bekende QR-code.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.