Presentatie advies AER: 'Flevoland: Landbouw in een metropool'

Met veel enthousiasme presenteert de Agro Expert Raad Flevoland op 5 maart a.s. haar eerste advies voor en aan het gebied ‘Flevoland: Landbouw in een metropool’. Een advies over de toekomstige relatie tussen stad en platteland, een relatie die ter discussie staat en aan verandering onderhevig is. U bent van harte welkom bij deze presentatie en discussie over dit onderwerp.

Advies

De Agro Expert Raad is van mening dat de relatie tussen de landbouw in Flevoland en de consumptie in de steden meer aandacht verdient. Op langere termijn is niet duidelijk of huidige verre exportmarkten nog even interessant zijn, mede door professionalisering van de landbouw op andere continenten en de geopolitieke ontwikkelingen. Een positieve betrokkenheid van de bewoners in de Nederlandse metropool bij de Flevolandse landbouw is gewenst om de (planologische) ruimte voor die landbouw te waarborgen. Zo willen we voorkomen dat Flevoland als groentetuin van Nederland in de ruimtelijke ordening en nationale emissieruimte in de verdrukking komt.

Essay

De Agro Expert Raad heeft Sigrid Wertheim (lector Voedsel en Gezond Leven Aeres Hogeschool) gevraagd een essay te schrijven; ‘De stad op het bord van het platteland: een stedelijk consumptieperspectief op de toekomst van de agrarische sector van Flevoland’. Dit essay ligt ten grondslag aan het advies.

Programma

De Agro Expert Raad Flevoland gaat graag met u in gesprek over het advies ‘Flevoland: Landbouw in de metropool’ en de stappen voor de uitvoering van dit advies. Mede namens Flevo Campus en provincie Flevoland nodigen wij u uit voor een symposium. Lenny Vulpenhorst, Flevo Campus, gaat het gesprek aan met Krijn Poppe, wethouder Roelie Bosch van gemeente Almere, gedeputeerde Jan Nico Appelman en lector Sigrid Wertheim over de relatie tussen consumptie in de steden en de landbouw. We hopen dat we samen met u in aansluitende werksessies een volgende stap kunnen zetten.

Aanmelden

U kunt zich tot 1 maart aanmelden via beleidsondersteuningSenB@flevoland.nl

  • 14.30 - 17.00 uur

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.