Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw.

De landbouw wordt geconfronteerd met diverse beleidsuitdagingen. Hierbij gaat het om kringlopen sluiten, duurzaam bodembeheer, verminderen broeikasgasemissies en koolstofopslag en grond- en oppervlakte waterkwaliteit. Wat deze beleidsuitdagingen betekenen voor de praktische uitvoering van bodembeheer en bemesting in de akkerbouw staat centraal op deze themamiddag.

Lees meer voor aanvullende informatie en aanmelden.

Achtergrond en doel: Het Ministerie van LNV werkt aan diverse beleidsuitdagingen die het bodembeheer en bemesting in de Nederlandse akkerbouw raken. Op deze themadag lichten we kort toe wat de overheid wil bereiken en waarom. Vervolgens ligt vooral de aandacht op wat dit betekent voor de akkerbouwpraktijk. In vier workshops worden vier belangrijke beleidsuitdagingen en de maatregelen verder toegelicht en besproken.

Het sluiten van een korte kringloop en duurzaam bodembeheer zijn ambities binnen de opgave Landbouw Meerdere Smaken.

Organisator CBAV
Tijdstip 13.00 - 17.00 uur
Deel dit evenement op

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.