Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie - 5 augustus

Donderdag 5 augustus organiseert Actieplan Bodem en Water in samenwerking met Delphy een veldbijeenkomst op een perceel aan de Beverweg 6 in Swifterbant over perceelsafspoeling, precisiebemesting en alternatieve loofdoding. Meer informatie: Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie | Actieplan Bodem & Water (bodemenwaterflevoland.nl)

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.