Velddemo druppelirrigatie en fertigatie in uien

Bent u een boer in Flevoland? Dan bent u woensdagavond 19 juli 2023 van harte welkom bij een velddemo van druppelirrigatie en fertigatie in uien. Het adres is Rivierduinweg 6 in Swifterbant en het programma start om 19.30 uur. Om ongeveer 21.00 uur is de demo afgelopen. Toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Driejarige proef

Delphy voert in opdracht van het Actieplan Bodem en Water (ABW) een driejarige proef uit met druppelirrigatie en fertigatie in uien. Dat is het bewateren en bemesten van uien via een lange tuinslang met kleine gaatjes erin. Op de onderstaande foto ziet u hoe dit er vanuit de lucht uitziet. In deze proef wordt onderzocht of deze methode ook gevolgen heeft voor de hoeveel stikstof er uitspoelt in de grond, zogeheten stikstofuitspoeling. De proef is dit jaar voor het eerst aangelegd en hierna volgen nog 2 gewasseizoenen (2024 en 2025) als herhaling. De proeflocatie is bij teler Adriaan Boudeling in Swifterbant.

Druppelirrigatie en fertigatie in uien

Veelbelovende maatregel

Fertigatie zou dus een veelbelovende maatregel kunnen zijn om stikstofuitspoeling in uien tegen te gaan. Door wat en mest dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn mogelijk minder meststoffen nodig en spoelt er minder stikstof uit. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Het Actieplan Bodem & Water (ABW) gaat deze maatregel daarom verder onderzoeken en Delphy voert de proeven uit. De installatie kan op afstand worden gemonitord en aangestuurd. Met deze opzet laat Delphy zien hoe een toekomstig systeem er uit zou kunnen zien.

Over het Actieplan Bodem en Water

Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het ABW is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro-bedrijfsleven en agrarische belangenorganisaties, worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd. Meer weten? Ga naar bodemenwaterflevoland.nl.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.