Webinar - 14 januari 2021 - Op naar meer biodiversiteit

Nieuwe bodembewerkingstechnieken en natuurinclusieve akkerbouw: een webinar over meer biodiversiteit! De akkerbouw gebruikt na de melkveehouderij de meeste landbouwgrond. Daarom kunnen akkerbouwers echt een verschil voor de natuur maken. Maar wat kan je dan eigenlijk allemaal doen en wat betekent dat voor je bedrijfsvoering?

Begin bij de bodem

Wim Stegeman vertelt over de bouwstenen voor natuurinclusief boeren met het eigen bedrijf als voorbeeld. Biodiversiteit begint bij de bodem! Iedere boer kan iets doen wat bij hem/haar past. Niet alles hoeft tegelijk. Wim is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Vanaf 2004 zet hij samen met Marga Klein Swormink haar ouderlijk bedrijf in Lelystad voort. Vanaf de start zijn economie, duurzaamheid en biodiversiteit de kernwoorden voor de vormgeving van het bedrijf. Verschillende stappen zijn gezet. Naast de boerderij is hij werkzaam bij het Flevolands Agrarisch Collectief, een coöperatie van boeren met een missie om duurzaamheid concreet vorm te geven.

Bodembewerking

Bodembewerking staat niet op zichzelf maar is slechts onderdeel van een groter bedrijfssysteem. Christoffel den Herder zal vertellen over het diverse manieren en keuzes in bodembewerkingssystemen. Waarom is er noodzaak om een bodembewerkingsstrategie aan te passen? Welke keuzes kun je maken? Welke teelttechnische aandachtspunten komen er bij kijken? Christoffel (Ceres Horti Advice) is als zelfstandig adviseur inmiddels 10 jaar werkzaam in de sector, met als specialisme vollegrondsgroente en bodembewerking. Hij begeleidt meerdere akkerbouwers bij aangepaste vormen van bodembewerking.

Aanmelden

Aanmelden voor dit webinar kan hier

Bron: Groen Kennisnet

  • 09.30 - 12.00 uur Online

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.