Webinar | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk

Binnen het project ‘Verbetering bodem- en waterkwaliteit in het noordwesten van de Noordoostpolder’ werkt een groep vanWebinar | Wasplaatsen en zuiveringssystemen in de praktijk 17 akkerbouwers en bollentelers aan het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Tijdens een digitale bijeenkomst op 26 november a.s. presenteren de bedrijven van Stevens en Slootman op welke manier zij erfemissie hebben aangepakt. De ondernemers zijn ook online aanwezig om te vertellen over hun praktijkervaringen en om uw vragen te beantwoorden.

Lees meer over dit webinar.

  • Online, start is om 10.00 of om 16.00 uur

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.