Wereld Bodem Dag - 3 december 2020 - Webinar PPS Beter Bodembeheer

De PPS Beter Bodembeheer organiseert op 3 december een webinar in het kader van Wereld Bodem Dag. Tijdens de Wereld Bodem Dag wordt het belang van een gezonde bodem en de noodzaak voor een duurzaam bodembeheer onder de aandacht gebracht. Dit jaar is het thema gericht op bodembiodiversiteit.

In dit webinar worden de eerste resultaten van de integrale analyse van effecten van bodemmaatregelen gepresenteerd. In deze analyse is gekeken naar de effecten van grondbewerking en organische stof op diverse bodemfuncties en naar de toepasbaarheid van de maatregelen. Hieruit zijn eerste praktische adviezen en boodschappen voor de praktijk gehaald.

Lees de hele uitnodiging hier

Bron: Beter Bodembeheer

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.