Workshop “Kansenkaart Archeologie en aardkundige waarden”

Provincie Flevoland zet zich in om het archeologisch en aardkundig bodemarchief duurzaam te beschermen en te behouden. Onbekend maakt echter onbemind. Alhoewel veel archeologische en aardkundige informatie beschikbaar is over de provincie Flevoland, zijn deze gegevens niet eenduidig ontsloten of geheel actueel. Het bundelen en actualiseren van deze gegevens draagt bij aan de bescherming en het behoud van het bodemarchief. Daarbij kunnen de producten ingezet worden bij projecten ten behoeve van toerisme en recreatie, versterking van de identiteit van de leefomgeving en toekomstige gebiedsopgaven.

De provincie heeft daarom ADC ArcheoProjecten opdracht gegeven om een Kansenkaart archeologische en aardkundige waarden op te stellen. In het kader daarvan wordt er een workshop georganiseerd. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken.

Wil je erbij aanwezig zijn? Aanmelden kan door te mailen naar Abigail.Rousseau@flevoland.nl.

 

Organisator Provincie Flevoland
Tijdstip 9.30 - 12.30
Deel dit evenement op
  • 9.30 Welkom en inleiding
  • 9.45 Aardkunde en archeologie in Flevoland. Inleiding/korte opfriscursus in de landschapsarcheologie van Flevoland, leidt uiteindelijk tot de vijf onderscheiden hoofdstructuren (Pleistocene dekzandlandschap, de fossiele rivierlopen van de Eem en de Vecht, de oeverwallen van het Wormer-kreeksysteem, het middeleeuwse ontginningslandschap en het maritieme cultuurlandschap met de voornaamste vaarroutes)
  • 10.30 Pauze
  • 10.45 Te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Interactieve sessie waarin wordt geïnventariseerd welke ruimtelijke ontwikkelingen/opgaven er op korte en langere termijn te verwachten zijn in de provincie (uitbreiding luchthaven Lelystad, overslaghaven Lelystad, uitbreiding Almere, energietransitie etc.).
  • 11.30 Consequenties ruimtelijke ontwikkelingen voor de archeologie - kansen
  • 12.30 Afsluiting

Ik wil deelnemen

  • Velden aangeduid met een * zijn verplicht
  • Toegestane bestandstypen: svg, png, Max. bestandsgrootte: 32 MB.

Dit veld mag niet leeg zijn. Selecteer een vervoermiddel.

Dit veld mag niet leeg zijn. Voer jouw vertrekpunt in.