Waarom de FlevoTop?

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Deze eerste FlevoTop is een initiatief van de Provinciale Staten. Zij willen op de FlevoTop het directe gesprek met de inwoners over de toekomst van Flevoland aangaan: De FlevoTop richt zich op de strategische opgaven van de Omgevingsvisie.

Ervaringskennis benutten

Mensen in Flevoland zien in hun dagelijks leven wat werkt en wat niet. Iedereen heeft ook zijn of haar ideeën hoe het in de toekomst beter zou kunnen gaan. Of het nu gaat om de bereikbaarheid van Flevoland, de mogelijkheden om te recreëren of hoe zij wonen. Zij barsten van ideeën, ervaringen en kennis. Deze ervaringskennis wil de provincie beter benutten. De FlevoTop zal de provincie helpen om haar plannen en maatregelen beter te laten aansluiten bij wat inwoners vinden. Zo werken we samen aan Flevoland!

Uitvoering Omgevingvisie Flevolandstraks

Directe aanleiding van de FlevoTop is de Omgevingsvisie Flevolandstraks. Dat is een langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. Daarin staan zeven grote opgaven voor de provincie. Opgaven op het gebied van onder meer energie, landbouw, bereikbaarheid, wonen, recreatie, samenleving en de eigenheid van Flevoland. In de Omgevingsvisie is beschreven welke vraagstukken we voor Flevoland gaan oppakken, maar nog niet precies hóe we deze het beste kunnen oplossen. Juist hierop kan de FlevoTop waardevolle inzichten opleveren.