Circulaire Ketens

De provincie wil ondernemers stimuleren om circulaire producten te maken of om grondstoffen te leveren voor de circulaire economie. Daarom ondersteunt zij beginnende ketens, waarbij door de samenwerking tussen grondstoffenleverancier, verwerker en een afnemer van het eindproduct een keten gevormd kan worden. Deze ketens krijgen ondersteuning in de vorm van ketenmanagers.

Illustratie van het verwerken van plastic afval tot nieuwe producten

Plasticfabriek

In Nederland is een overschot aan laagwaardig plastic afval (zoals zakjes, flesjes etc.), dit wordt voor een groot deel verbrand. Maar dit plastic is heel goed geschikt voor recycling. In Almere wordt gewerkt aan de Plasticfabriek. Doel is om verwerkingscapaciteit te realiseren en onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van het gerecyclede plastic. Het plastic wordt gerecycled naar granulaat en verwerkt naar daadwerkelijke producten. De provincie en de gemeente Almere zien mogelijkheden voor producten als bermpaaltjes, bankjes en andere spullen voor in de openbare ruimte.

De ketenpartners zijn Save Plastics, de gemeente Almere en de provincie Flevoland.

Illustratie van TasteUp, het verwerken van 2e klas groenten naar nieuwe voedselproducten

Taste Up

Tweede klasse groente en fruit (dat niet de juiste vorm heeft of een klein rot plekje) wordt nu onder andere als veevoer ingezet of gecomposteerd. Taste Up wil deze groente en fruit  terug brengen in de voedselketen en onderzoeken op welke schaal dit gedaan kan worden.

De ketenpartners zijn GreenUp Dronten, CulinaiR&D, BrasseRia en de provincie Flevoland.

Illustratie van het verwerken van oude rotorbladen tot een soort natuursteen

Bladerunner

De komende jaren worden in Flevoland honderden windmolens vervangen. De rotorbladen van deze molens zijn gemaakt van composieten, die nu nog moeilijk te recyclen zijn. Deze keten kan de bladen wel verwerken, namelijk door ze te vermalen. Dit product vormt na bewerking het basismateriaal voor (sier)bestrating.

De ketenpartners zijn Extreme Eco Solutions, Suez en de provincie Flevoland

Illustratie van het verwerken van dakleer tot asfalt

Roof2Road

Tonnen aan dakbedekking komen vrij bij vervanging van daken. De bitumen uit de oude dakbedekking kan worden hergebruikt in asfalt. Het hergebruik van bitumen is een eerste stap in het toepassen van andere secundaire grondstoffen bij de productie van asfalt.

De ketenpartners zijn Dura Vermeer, Roof2Road/Roof2Roof en de provincie Flevoland

Illustratie van CO2 uit de lucht halen en de koolstof hergebruiken

Spintone

De CO2-concentratie in de atmosfeer is inmiddels 400 ppm en nog steeds stijgende. Gevolg is een opwarmende aarde. Technieken om de CO2 te verwerken zijn er nog nauwelijks. Spintone wil met speciale apparatuur de koolstofdioxide, onder andere afkomstig van vliegverkeer van Lelystad Airport uit de lucht filteren en omzetten tot grafeen dat supergeleidend is. Dit kan weer gebruikt worden als een belangrijke grondstof voor batterijen en accu’s.

Ketenpartners zijn De Lelystadse Boer, Spintone CO2, Defion en de provincie Flevoland.

Afvalhout wordt gebruikt om kassen mee te verwarmen.

Multiflex

Het plan is om publieke gebouwen in de provincie en glastuinders op de locatie Buitenvaart van het aardgas te krijgen. Biopellets worden ingezet als warmtebron voor bijvoorbeeld kantoren, zwembaden, scholen, etc. en voor de warmtelevering voor sierteelt en groenteteelt op de Buitenvaart.
Eind 2020 wordt door het bedrijf P4S bij Cirwinn een torreficeerinstallatie in gebruik genomen waar van snoeihout biopellets, maar ook biocoal, zand, stenen, as en CO2 kan worden gemaakt. De CO2 kan door de tuinders worden gebruikt om de groenten te laten groeien.In de eerste fase van de energietransitie wordt prioriteit gegeven aan tuinders die hun gewassen niet belichten en alleen warmte en CO2 nodig hebben. Alleen deze tuinders verbruiken al zo’n 1,6 miljoen m3 aardgas.

Ketenpartners zijn P4S, Energy Networks en de provincie Flevoland.

Flevolandse woningcorporaties willen circulair worden. Deze tekening illustreert dat.

Circulaire Woningcorporaties

In dit traject zullen de woningbouwcorporaties gaan werken aan hun prioriteiten t.a.v. het circulaire woningbouwcorporaties waarmee ze een stap verder komen in o.a. circulaire bedrijfsvoering en het gebruik van circulaire materialen. De opgedane kennis wordt onderling gedeeld waardoor snel resultaat kan worden bereikt.
Onderwerpen waar aan kan worden gewerkt zijn:
• Hoe circulair in de eigen organisatie in te bedden?
• Hoe circulair ontwerpen?
• Hoe circulair aanbesteden/inkopen?
• Hoe gebruik van elkaars materialen?
• Hoe de aannemers te betrekken?
• Technische risico’s inventariseren
• Financiële risico’s inventariseren
• Beschikbaarheid circulaire materialen

Ketenpartners zijn Centrada, GoedeStede, Harmonisch Wonen, Mercatus, OFW, Patrimonium, Woonpalet, Provincie Flevoland.