Agro Expert Raad

De Agro Expert Raad (AER) geeft een impuls aan vraagstukken in de Agrofoodsector in Flevoland. De AER gaat samen met deze sector onderzoeken welke initiatieven kansrijk zijn voor de transitie naar ‘Gezonde landbouw voor iedereen’. De AER is een onafhankelijk adviserend orgaan.

Gezonde landbouw

Het huidige landbouwsysteem staat onder druk. Er zijn nog onvoldoende oplossingen voor vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap. Verandering is nodig, ook bij de consument van de toekomst. De AER adviseert partijen over kansrijke ontwikkelingen en hoe zij deze kunnen benutten voor een toekomst met beter, gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel.

Adviezen

De AER heeft de volgende adviezen uitgebracht:

  1. Landbouw in een metropool – februari 2020
  2. Klimaatadaptatie en water – mei 2020
  3. De bodem onder de Flevolandse landbouw – oktober 2020
  4. Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw – december 2020
  5. Digitalisering van de Flevolandse landbouw – maart 2021
  6. Landbouw in een internationaal kader – maart 2022
  7. Resultaten dialoogsessies en slotconferentie – juni 2022

Verslagen

Hieronder staan de verslagen van de bijeenkomsten van de Agro Expert Raad

Leden

foto van Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie FlevolandJan-Nico Appelman, gedeputeerde Provincie Flevoland

 

 

 

 

foto van Rob Donker, voorzitter AgrofoodclusterRob Donker, voorzitter Agrofoodcluster

 

 

 

 

 

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Eva Flantua

Eva Flantua, oprichter studio Daagsch

 

 

 

 

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Hannah Geerse

Hannah Geerse, voorzitter FAJK

 

 

 

 

 

Ben Huisman, directeur Flevolandschap

Ben Huisman, directeur Stichting Flevo-landschap

 

 

 

 

 

foto van dijkgraaf Hetty KlaversHetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

 

 

 

 

foto van Irene Korting, wethouder gemeente DrontenIrene Korting, wethouder Gemeente Dronten

 

 

 

 

 

foto van Arnold Michielsen, regiobestuurder LTO Noord regio WestArnold Michielsen, regiobestuurder LTO Noord regio West

 

 

 

 

foto van Bastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres GroepBastiaan Pellikaan, voorzitter College van Bestuur Aeres Groep

 

 

 

 

foto van Krijn Poppe, voorzitter Agro Expert RaadKrijn Poppe, senior economist Wageningen University & Research – voorzitter AER

 

 

 

 

foto van Gerjan Snippe, directeur Biobrass ZeewoldeGerjan Snippe, directeur Bio Brass Zeewolde

 

 

 

 

 

foto van Chris de Visser, business developer Wageningen University & ResearchChris de Visser, business developer Wageningen University & Research

 

 

 

 

Michel Haring, voorzitter Amsterdam Green Campus en hoogleraar Universiteit van Amsterdam

Theun Tuinenga, akkerbouwer en oud-raadslid Gemeente Noordoostpolder

Oud-leden