Aanpak Krachtige Samenleving

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

De opgave krachtige samenleving komt voort uit de geschiedenis van de Flevolandse samenleving. In Flevoland bestaat een sociaal economische structuur die nieuwer is dan ergens anders. In deze opgave werken we aan twee producten:

  • Programma
  • Pilots

Programma

De komende tijd geven we samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties de inhoudelijke ingrediënten uit de opgave verder vorm. Hiervoor ontwikkelen we in samenspraak met partijen een programma. Daarbij ligt de focus van de provincie op het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan vraagstukken die op een bovenlokaal niveau van belang zijn en ook op de lange termijn bijdragen aan de opgave Krachtige Samenleving. De eerste helft van 2018 besteden we om de bouwstenen van dit programma te ontwikkelen. Daarnaast willen we ook praktijkervaring opdoen. Dit doen we tegelijkertijd door middel van pilots.

Pilots

Een pilot is een leertraject waarin we met partners concrete projecten en activiteiten ontwikkelen die op bovenlokaal niveau spelen. Deze dragen bij aan het ontwikkelen en stimuleren van een krachtige samenleving. Pilots hebben zowel een directe betekenis voor een actueel vraagstuk, als een betekenis op een overstijgend niveau voor de middellange termijn. Bijvoorbeeld inzichten en leerervaringen voor andere organisaties en gemeenten. De inzichten uit deze pilots worden gebruikt als voeding uit de praktijk voor het programma. Daarnaast worden de pilots geëvalueerd om op basis van de uitkomsten een eventueel vervolg te benoemen.