Aanpak Krachtige Samenleving

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Voor de opgave Krachtige Samenleving is het belangrijk dat gemeenten en organisaties samen optrekken. Om dit samenspel te bevorderen kunnen we als provincie faciliteren en stimuleren en waar we een toegevoegde waarde hebben, doen we mee. In een krachtige samenleving gaan een sociale, economische en leefomgeving omgeving hand in hand.

Programma

Waar mogelijk willen we ons als provincie inzetten bij vraagstukken die verbonden zijn aan een Krachtige Samenleving. Deze ambitie is vertaald in de Contourenschets_Krachtige_Samenleving met vier programmalijnen:

  1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland
  2. Leefbaar platteland
  3. Toekomstbestendige gezondheidszorg
  4. Arbeidsmarkt en participatie.

We werken actief samen met rijk, gemeenten en organisaties aan concrete projecten en activiteiten. Activiteiten voor een actueel vraagstuk en activiteiten voor de toekomst van het gebied. We monitoren ontwikkelingen. Met kennis, ervaring en nieuwe inzichten bouwen we aan het programma Krachtige Samenleving.

Omgevingsvisie

Wat we de komende jaren gaan doen binnen de programmalijnen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks staat in de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland.

De startnotitie beschrijft de uitgangspunten voor het thema Krachtige Samenleving.