Aanpak Landbouw

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

In de opgave Landbouw werken we aan twee instrumenten:

  • Programma Landbouw: Meerdere Smaken
  • Agrofoodmotor

 

Programma Landbouw: Meerdere Smaken

Het programma richt zich op het creëren van ideale en duurzame condities; de basis op orde. Dit is toepasbaar op het hele gebied. Het programma is van de provincie, maar dat betekent niet dat we het alleen opstellen. De input voor het programma komt uit o.a. de agrofoodmotor, proeftuinen en dus het gebied. In januari hebben we het eerste gesprek met een aantal partijen gevoerd over welke condities nodig zijn voor de toekomstige landbouw. Lees meer over deze bijeenkomst.

Agro-innovatiemotor

De agro-innovatiemotor heeft als doel het versnellen en faciliteren van beloftevolle vernieuwingen. Dit gaat o.a. om kennis ontsluiten en verspreiden, verbinden van partijen (ondernemers, kennisinstellingen). Een onderdeel van de agro-innovatiemotor zijn de platforms. Plekken waar topondernemers met ideeën experimenteren en hun product/methode/dienst verder brengen. Een platform is op een specifiek thema, bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw of precisielandbouw.