Duurzame Energie

We stappen over naar een andere, duurzame energievoorziening. Dat zorgt ervoor dat de aarde niet nog meer opwarmt. Daar gaat iedereen in Flevoland wat van merken, inwoners en bedrijven. De provincie wil de Flevolanders ondersteunen bij het besparen van energie en het zelf opwekken. Daardoor kunnen wij comfortabeler wonen, goedkoper produceren en creëren we nieuwe banen. Dat doen we samen met de gemeenten en andere partners. Wat we gaan doen, nemen we op in de Regionale Energieagenda.

Daarnaast bieden we ruimte voor initiatieven om energie op te wekken. Daarvoor wordt er al gewerkt aan de uitbreiding van de windparken van Flevoland. Met gemeenten en initiatiefnemers zijn we in gesprek over het creëren van initiatiefruimte voor grondgebonden zon. Daarbij vinden we het belangrijk dat de lusten en lasten evenwichtig worden gedeeld door de Flevolanders.

Duurzame Energie in de Omgevingsvisie Startnotitie Bekijk deze tijdlijn
 • Waarom houdt de Provincie zich bezig met duurzame energie?

  De provincie houdt zich bezig met duurzame energie omdat de energietransitie een belangrijke verandering is die van betekenis is voor alle Flevolanders en Flevolands bedrijven. De provincie heeft de mogelijkheden en de wil om op regionale schaal bij te dragen aan die verandering.

 • Welke doelen wil de Provincie bereiken?

  De provincie wil dat in 2035 de Flevolandse woningen en bedrijven energieneutraal zijn. In 2050 is er geen aardgas meer nodig om in de Flevolandse energievraag te voorzien.

 • Wat doet Flevoland op dit moment aan duurzame energie?

  Flevoland is op dit moment koploper op het gebied van windenergie. Meer dan 600 windmolens leveren samen ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze 600 molens te vervangen door 300 nieuwere en betere molens. Daarmee wordt dan 2 tot 3 keer zoveel energie opgewekt. Daarnaast zijn er allerlei projecten op het gebied van zonne-energie, warmte-koude-opslag, geothermie en biomassa. Maar nog niet op een schaal, waarmee grote stappen gezet kunnen worden.

 • Wie doen er nu al mee met de Energie-agenda?

  Op dit moment zijn het de overheden (provincie, gemeenten, waterschap), Natuur en Milieufederatie Flevoland, Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, Wageningen Universiteit, De-on, HVC en Alliander. De verwachting is dat er binnenkort veel meer partijen aanhaken. Daar werken we aan.

 • Wat doet de provincie zelf om haar energievraag te reduceren?

  Dit doet de provincie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken, door bij de inkoop duurzame producten voorrang te geven, het wagenpark elektrisch te maken en te kijken of op grond van de provincie ook energie opgewekt kan worden. Bijvoorbeeld langs de provinciale wegen en langs vaarten.