Krachtige Samenleving

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten werken in Flevoland hard aan een krachtige samenleving. De uitdagingen zijn ingewikkeld. Dat vraagt van de vele organisaties de ambitie en het vermogen om over hun grenzen heen te kijken, zich te verbinden en samenspel te organiseren. De provincie doet, indien ze een toegevoegde waarde heeft, mee.

Aanpak Krachtige Samenleving in de Omgevingsvisie Bekijk deze tijdlijn
  • Waar gaat de opgave krachtige samenleving over?

    De opgave krachtige samenleving gaat over de sociaal-economische (lange termijn) ontwikkelingen in Flevoland. Kortom; het welzijn en de welvaart van Flevolanders.

  • Wat gaat de provincie doen op het gebied van krachtige samenleving?

    Samen met onze partners gaan we regionale sociaal-economische ontwikkelingen jaarlijks monitoren en analyseren. Dit doen we mede met behulp van de vele beschikbare onderzoeken. We organiseren jaarlijks het regionale gesprek over “De Toekomst van de Flevolander”. Hierin bespreken we de maatschappelijke ontwikkelingen en signaleren we met partners nieuwe sociaal-economische opgaven. Samen met gemeenten onderzoeken we mogelijkheden om op bovenlokaal niveau met experimenten bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten op het gebied van krachtige samenleving. Bij de uitwerking van de opgaven uit de Omgevingsvisie en andere provinciale ontwikkelingen richten wij ons ook op het verbeteren van de sociaal-economische positie van de Flevolanders.

  • Hoe kan ik meedoen?

    We spreken met heel veel mensen, maar ongetwijfeld niet met iedereen die een bijdrage kan of wil leveren aan de opgave krachtige samenleving. In de komende maanden willen we steeds meer partners betrekken. Laat ons weten wie of welk bedrijf/organisatie we zeker niet mogen vergeten.