Landbouw: Meerdere Smaken

Flevoland is van oorsprong een landbouwprovincie en is gemaakt voor de voedselproductie in ’s werelds beste landbouwgebied. Vanuit de lucht lijkt de landbouw hier op elkaar, maar op het erf heeft elk bedrijf zijn eigen specialisatie, schaal en bedrijfsmodel. Er is veel variatie en deze neemt toe. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het vermogen om zich voortdurend te verbeteren. Hiervoor verbinden we onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheden met elkaar.

Landbouw: Meerdere Smaken in de Omgevingsvisie Startnotitie
 • Hoezo de titel ‘Landbouw: Meerdere Smaken?’

  Dé Flevolandse landbouw bestaat niet: grootschalig, biologisch, duurzaam, stadslandbouw. Het is er allemaal naast elkaar. Daarom: Landbouw: Meerdere Smaken als naam voor deze opgave.

 • Welke rol speelt landbouw voor de provincie Flevoland?

  De Flevolandse agrofoodsector produceert voor de wereldmarkt en is hiermee speler van wereldformaat. Landbouw zit in onze genen.

 • Wat is de ‘agro-innovatiemotor’?

  De term ‘agro-innovatiemotor’ staat voor aanjagen van vernieuwingen in de landbouw. Het gaat hierbij onder meer om de opzet, aanpak en uitvoeringskracht. We zetten in op het binden en verbinden van partijen, kennis ontsluiten en verspreiden, het samenbrengen van topondernemers en beloftevolle innovaties, faciliteren van vernieuwingen en praktijkervaring uitdragen.

 • Waar liggen de kwaliteiten van Flevoland voor wat betreft de landbouw?

  Flevoland is sterk in techniek, technologie en primaire productie zoals pootaardappelen en biologische landbouw. Er is veel variatie en deze neemt toe. Van verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw.

 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van landbouw?

  Grote ontwikkelingen in de landbouw zijn:

  • Een groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en integer voedsel. Ondernemers zetten in op meer duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving.
  • Productie op basis van hernieuwbare grondstoffen en energie.
  • De snelheid waarmee nieuwe kennis en technologieën de weg naar de praktijk zoeken, neemt progressief toe. Inspiratie komt uit andere sectoren.
  • De sector verbreedt zich. Ze kijkt naar verbindingen met gezondheid, farmacie, energie en meer directe verbindingen met de consument.
 • Hoeveel en welke landbouwbedrijven zijn er in Flevoland?

  Het antwoord op deze vraag vind je op www.agrofoodmotor.nl. Op deze site is ook te vinden wat de provincie Flevoland nu al doet op het gebied van landbouw.