Proclaimer

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

Dit is de website van de Omgevingsvisie van provincie Flevoland. De provincie streeft ernaar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt hiervoor onze contactpagina gebruiken.

Hoe snel reageren wij?

Provincie Flevoland behandelt ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren op uw verzoek die verzonden is naar het e-mailadres van de Omgevingsvisie (omgevingsvisie@flevoland.nl), ingevulde contactformulieren op onze website (www.omgevingsvisieflevoland.nl) en andere e-mailadressen die u op onze website aantreft. Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een bericht waarin wij aangeven wanneer en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van de provincie Flevoland en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Provincie Flevoland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht

Alle gegevens op deze website vallen onder het auteursrecht van provincie Flevoland. Als u (delen van) teksten en/of afbeeldingen wilt gebruiken, kunt u hiervoor toestemming vragen.