Aan de slag!

  • Natuurinclusieve landbouw

    Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die steeds meer aandacht krijgt bij boeren en beleidsmakers. Er zijn al goede voorbeelden van te geven in de praktijk, veel is nog onbekend. Twee dagen over ‘Natuurinclusieve Landbouw’.  Waar gesproken wordt over…

    • Organisatie: Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving, Hogeschool Van Hall Larenstein