Circulaire Economie

Circulaire Economie
 • Nieuw boegbeeld Circulair Flevoland

  Nieuw boegbeeld Circulair Flevoland

  Na 2,5 jaar inzet voor de provincie nemen we afscheid van Marieke van der Werf als Boegbeeld Circulaire Economie. We verwelkomen John Nederstigt als ons nieuwe…

  Lees meer over Nieuw boegbeeld Circulair Flevoland
 • Loket voor belemmeringen

  Loket voor belemmeringen

  Ondernemers lopen regelmatig tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aan die het opbouwen van een circulaire businesscase in de weg staan. De Metropoolregio Amsterdam wil…

  Lees meer over Loket voor belemmeringen

Flevoland circulair

In een circulaire economie bestaat geen afval. Afvalstoffen zijn grondstoffen. Producten worden aan het eind van hun leven uit elkaar gehaald en de onderdelen worden gerecycled. Het voordeel is dat er geen nieuwe grondstoffen geproduceerd hoeven te worden en er blijven geen grote afvalhopen over. De provincie ziet voor Flevoland een serieuze rol weggelegd in de nieuwe circulaire economie. Want Flevoland heeft een goede uitgangspositie: de ligging, de ruimte, de arbeidsmarkt, de innovatiekracht van onze ondernemers, de uitgestrekte akkers en onze opleidingen en kennisinstellingen. Daar komt de hands-on mentaliteit van de Flevolanders nog bij: we willen dingen maken, bouwen en verbouwen. Flevoland wil in 2030 dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie zijn. Daarom werkt de provincie samen met de gemeenten in het Platform Circulair Flevoland.

Circulaire Economie in de Omgevingsvisie Ketens Uitwerkingsagenda Partners Bekijk deze tijdlijn
Bekijk het hele team
 • Hoe ver is de provincie al met circulaire economie?

  Er zijn op dit moment meerdere bedrijven en organisaties in Flevoland bezig met de circulaire economie, zoals Kunstgrasrecycling Lelystad, Van Werven Biddinghuizen en Van Peperzeel Batterijenrecycling. Maar op de schaal van de meer dan 12.000 bedrijven in onze provincie houdt nog maar een klein deel zich hier mee bezig. Het aantal neemt toe. Inmiddels hebben zich al tientallen ondernemers aangemeld bij het Platform Circulair Flevoland.

 • Is het mogelijk om helemaal geen afval meer over te houden?

  Het is wel mogelijk. Er moet de komende jaren nog veel geïnnoveerd worden op het gebied van afvalverwerking én productie om te kijken of er van iedere afvalstof ook een grondstof te maken is. Maar het streven is er zeker om afval volledig overbodig te maken.

 • Draait de circulaire economie vooral om afval?

  Er wordt ook gewerkt aan manieren om biologische (rest)producten als grondstof te gebruiken. Waarbij het product aan het eind van zijn levensduur bijvoorbeeld gecomposteerd kan worden. Ook dat is circulair. Je haalt grondstoffen uit de natuur, maar zorgt ervoor dat het ook weer terugkomt in de natuur. Flevoland heeft een enorme potentie op dit gebied, dankzij de grote hoeveelheid voedsel die in de provincie verbouwd wordt.

 • Waarom zou juist Flevoland een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van de circulaire economie?

  We liggen centraal in Nederland. We hebben de letterlijk ruimte voor bedrijven om zich hier te vestigen. Onze jonge bevolking is een goede bron van arbeidskrachten, die ook nog eens gespecialiseerd opgeleid kunnen worden. Onze ondernemers tonen ontzettend veel innovatiekracht en onze landbouwgronden leveren ook nog eens veel materiaal dat gebruikt kan worden als grondstof.

 • Hoeveel banen zou dit kunnen opleveren?

  TNO heeft een eerste inschatting gemaakt van de baten van circulaire economie in Nederland. Zij stelt onder meer dat per jaar binnen betrokken sectoren van de circulaire economie een extra omzet van € 7,3 miljard kan worden gegenereerd, waarmee 54.000 banen gemoeid zijn voor Nederland.

 • Het is toch al een verplichting om als overheid duurzaam in te kopen?

  De provincie heeft zich verplicht tot duurzaam inkopen, maar de praktijk is weerbarstig: soms zijn er nog geen duurzame alternatieven of ze zijn veel duurder dan gangbare producten of er is te weinig kennis over hoe je dit als inkoper kunt realiseren. We doen in ieder geval ons best om zo duurzaam mogelijk in te kopen. Als eerste stap hebben we daar het Actieplan Het Goede Voorbeeld voor opgesteld. Hierin staan de eerste maatregelen die de provincie kan nemen om zowel circulair als energieneutraal in te kopen.

 • Waarom is dit een onderwerp voor de provincie? Kunnen ondernemers dit niet zelf?

  Omdat bedrijven vaak wel ideeën hebben over de circulaire economie, maar het lastig vinden om er echt iets mee te doen. Dat vraagt namelijk om samenwerking binnen de keten, kennis, capaciteit, fondsen, nieuwe regelgeving etc. Daar kunnen kennisinstellingen en de overheid goed bij helpen. Dus de provincie ondersteunt ondernemers, samen met de gemeenten.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook