Platform Circulair Flevoland

Platform Circulair Flevoland

Logo Platform Circulair Flevoland

Wil je meedoen of gewoon meer weten? Mail dan naar circulair@flevoland.nl  of kijk bij ons team!

Het Platform Circulair Flevoland bestaat uit de provincie, samen met gemeenten, kennisinstellingen en vooral veel ondernemers. Op dit platform is het mogelijk om nieuwe ketens te vormen en kennis uit te wisselen. Voor de ondernemers is het een kans om nieuwe contacten te leggen. De overheden kunnen ophalen waar knelpunten en belemmeringen zitten, zodat zij daar mee aan de slag kunnen. 

Kansen

Flevoland heeft een goede uitgangspositie. Dankzij de ligging, de ruimte, de arbeidsmarkt, de innovatiekracht van onze ondernemers en onze opleidingen en kennisinstellingen. Daar komt de hands-on mentaliteit van de Flevolanders nog bij. We willen dingen maken, bouwen en verbouwen. Flevoland wil in 2030 dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie zijn.

Bekijk het hele team
 • Hoe ver is de provincie al met circulaire economie?

  Er zijn op dit moment meerdere bedrijven en organisaties in Flevoland bezig met de circulaire economie. Zoals Kunstgrasrecycling Lelystad, Van Werven Biddinghuizen en Van Peperzeel Batterijenrecycling. Maar van de meer dan 12.000 bedrijven in onze provincie houdt nog maar een klein deel zich hier mee bezig. Het aantal neemt wel toe. Inmiddels hebben al tientallen ondernemers zich aangemeld bij het Platform Circulair Flevoland.

 • Is het mogelijk om helemaal geen afval meer over te houden?

  Het is wel mogelijk. Er moet de komende jaren nog veel geïnnoveerd worden op het gebied van afvalverwerking én productie om te kijken of er van iedere afvalstof ook een grondstof te maken is. Maar het streven is er zeker om afval niet meer te laten bestaan.

 • Draait de circulaire economie vooral om afval?

  Er wordt ook gewerkt aan manieren om biologische (rest)producten als grondstof te gebruiken. Waarbij het product aan het eind van zijn levensduur bijvoorbeeld gecomposteerd kan worden. Ook dat is circulair. Je haalt grondstoffen uit de natuur, maar zorgt ervoor dat het ook weer terugkomt in de natuur. Flevoland heeft een enorme potentie op dit gebied, omdat er zoveel voedsel in de provincie verbouwd wordt.

 • Waarom zou juist Flevoland een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van de circulaire economie?

  We liggen centraal in Nederland. We hebben de letterlijk ruimte voor bedrijven om zich hier te vestigen. Onze jonge bevolking is een goede bron van arbeidskrachten, die ook nog eens gespecialiseerd opgeleid kunnen worden. Onze ondernemers tonen ontzettend veel innovatiekracht en onze landbouwgronden leveren ook nog eens veel materiaal dat gebruikt kan worden als grondstof.

 • Hoeveel banen zou dit kunnen opleveren?

  TNO heeft een eerste inschatting gemaakt van de baten van circulaire economie in Nederland. Zij stelt onder meer dat per jaar binnen betrokken sectoren van de circulaire economie een extra omzet van € 7,3 miljard kan worden gegenereerd, waarmee 54.000 banen gemoeid zijn voor Nederland.

 • Het is toch al een verplichting om als overheid duurzaam in te kopen?

  De provincie heeft zich verplicht tot duurzaam inkopen, maar is nog niet makkelijk. Soms zijn er nog geen duurzame alternatieven of ze zijn veel duurder dan ‘gewone’ producten. Of er is te weinig kennis over hoe je dit als inkoper kunt doen. We proberen in ieder geval zo duurzaam mogelijk in te kopen. Als eerste stap hebben we daar het Actieplan Het Goede Voorbeeld voor opgesteld. Hierin staan de eerste maatregelen die de provincie kan nemen om zowel circulair als energieneutraal in te kopen.

 • Waarom is dit een onderwerp voor de provincie? Kunnen ondernemers dit niet zelf?

  Omdat bedrijven vaak wel ideeën hebben over de circulaire economie, maar het lastig vinden om er echt iets mee te doen. Dat vraagt namelijk om samenwerking binnen de keten, kennis, capaciteit, fondsen, nieuwe regelgeving etc. Daar kunnen kennisinstellingen en de overheid goed bij helpen. Dus de provincie ondersteunt ondernemers, samen met de gemeenten.

 • Kan ik ook lid worden van het Platform Circulair Flevoland?

  Iedereen die iets doet met of geinteresseerd is in de circulaire economie is van harte welkom bij het Platform. Een paar keer per jaar organiseren we bijeenkomsten en expedities om mensen bij elkaar te brengen, kennis te delen en bij elkaar binnen te kijken.

  Wil je op de hoogte gehouden worden van de bijeenkomsten en expedities? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief of hou de agenda in de gaten.

   

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook