Duurzame Energie

Duurzame Energie

De toekomst vraagt om schone en duurzame energie en het gebruik ervan. Van die verandering gaat iedereen in Flevoland wat merken. De provincie wil de Flevolanders helpen bij het besparen en zelf opwekken van energie en warmte. Dit zorgt voor comfortabelere en energiezuinigere woningen, nieuwe banen en uiteraard een schonere toekomst.  Dat doen we samen met de gemeenten en andere partners. Wat we willen doen, hebben we opgeschreven in de Flevolandse Energieagenda.

Ruimte

Daarnaast bieden we ruimte voor initiatieven om energie op te wekken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe wind- en zonneparken in Flevoland. Met gemeenten en initiatiefnemers kijken we ook naar het creëren van initiatiefruimte voor grondgebonden zon. Wij vinden het belangrijk dat de lusten en lasten evenwichtig worden gedeeld door de Flevolanders.

Bekijk het hele team
 • Waarom houdt de Provincie zich bezig met duurzame energie?

  Zowel in het Parijs-akkoord als in het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO2-uitstoot flink gaan terugbrengen. Flevoland ziet voor zichzelf daar een rol weggelegd. Dankzij de ontwikkeling van windenergie hebben we al veel ervaring met het ruimtelijk inpassen van energie-opwek. Daarnaast vindt de provincie het ook van belang dat de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk verdeeld worden. Als overkoepelende overheid kan de provincie ook partijen bij elkaar brengen en ondersteunen om nieuwe projecten te ontwikkelen.

 • Welke doelen wil de Provincie bereiken?

  De provincie wil dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% teruggebracht ten opzichte van de uitstoot van 1990. In 2050 is de ambitie om volledig CO2-neutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat de Flevolandse woningen en bedrijven energieneutraal zijn. In 2050 is er geen aardgas meer nodig om in de Flevolandse energievraag te voorzien.

 • Wat doet Flevoland op dit moment aan duurzame energie?

  Flevoland is op dit moment koploper op het gebied van windenergie. Meer dan 600 windmolens leveren samen ongeveer een kwart van alle windenergie in Nederland. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze 600 molens te vervangen door minder, maar nieuwere en betere molens. Daarmee wordt dan 2 tot 3 keer zoveel energie opgewekt. Daarnaast zijn er allerlei projecten op het gebied van zonne-energie, warmte-koude-opslag, geothermie en biomassa. Voor zonne-energie wordt nu door de gemeenten 500 hectare aan zonneweides ontwikkeld in het buitengebied.

 • Wie doen er nu al mee met de Energie-agenda?

  Op dit moment zijn het de overheden (provincie, gemeenten, waterschap), Natuur en Milieufederatie Flevoland, Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek, WUR , DE-on, alle Flevolandse woningcorporaties, ENGIE, TechniekNL, VNO-NCW, de Energieke Regio, Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal, HVC en Alliander. De verwachting is dat er binnenkort veel meer partijen aanhaken. Daar werken we hard aan.

 • Wat doet de provincie zelf om haar energievraag te reduceren?

  Dit doet de provincie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken, door bij de inkoop duurzame producten voorrang te geven, het wagenpark elektrisch te maken en te kijken of op grond van de provincie ook energie opgewekt kan worden. Bijvoorbeeld langs de provinciale wegen en langs vaarten.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook