Het Verhaal van Flevoland

Het Verhaal van Flevoland

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, kent vele verhalen. De schatten van de zeebodem, de inpoldering, de filosofie achter de inrichting van de steden en de kunstwerken. Zij vertellen de geschiedenis van Flevoland. Een uniek verhaal dat wij nu normaal vinden en straks bijzonder. Het verhaal van Flevoland is tegelijkertijd ook het verhaal van de mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren.  Zij inspireert, motiveert ons tot het creëren van nieuwe verhalen. Met elkaar maken wij Flevoland mooier en interessanter. Wat is jouw verhaal?

 • Wat is het verhaal van Flevoland?

  Flevoland is uniek in de wereld. Tot in de 20e eeuw was hier bijna alleen maar water, waarin Urk en Schokland als kleine eilandjes lagen. Nu is het de grootste polder ter wereld. Op de bodem van de voormalige Zuiderzee is in de 20e eeuw een fascinerend gebied ontstaat, ingericht volgens de modernste inzichten. Met moderne steden, nieuwe natuur, aantrekkelijke recreatiegebieden en vooruitstrevende landbouwgebieden. Het verhaal van Flevoland is tegelijkertijd ook het verhaal van de mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren. De mensen die het gebied opgebouwd hebben, die als pioniers hier kwamen, hun kinderen en hun kleinkinderen. Eigenlijk zijn er dus meerdere verhalen, iedere polder, ieder dorp, iedere straat heeft zijn eigen verhaal. Al deze (lokale) verhalen dragen bij aan de eigenheid en kunnen gebruikt worden als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

 • Waarom is het belangrijk dat Flevoland zijn eigen verhaal blijft vertellen?

  Onbekend maakt onbemind. Het verhaal van Flevoland vertelt het verhaal van een gebied en van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Voor nieuwe bewoners is de geschiedenis niet zomaar af te lezen uit de omgeving. Maar als je meer weet van een gebied, dan gaat het meer leven en waardeer je het ook meer. Je voelt je gelukkiger als je je verbonden voelt met je leefomgeving.

  Daarnaast is het Flevolandse verhaal een heel bijzonder verhaal. Een door mensen gemaakt landschap uit de wederopbouwfase na de 2e Wereldoorlog. Flevoland is een provincie die in een relatief kort tijdsbestek van enkele tientallen jaren is gemaakt. De inrichting van de provincie weerspiegelt de ontwikkelingen in de twintigste eeuw, waarbij techneuten een rationeel ingericht landschap hebben gemaakt, omlijst met dijken en grote wateren. Het unieke verhaal weerspiegelt de doe-mentaliteit van de Nederlandse weg- en waterbouwers, het draagt bij aan het imago van het gebied en maakt Flevoland tot een interessante bestemming voor recreanten en toeristen uit de hele wereld.

 • Waarom is eigenheid belangrijk?

  Mensen maken de omgeving. Je moet een plek en de mensen van die plek kennen om hem verder te kunnen ontwikkelen. Dit draagt bij aan een gebiedseigen vormgeving van nieuwe ontwikkelingen en een ‘karakter’ dat door de omwonenden gevormd wordt. Zo wordt ook recht gedaan aan de regionale en lokale verschillen binnen Flevoland. En de verhalen inspireren tot nieuwe verhalen. Het maakt Flevoland mooier en interessanter. Die eigenheid zit niet alleen in de fysieke structuren. Het zijn ook, misschien wel vooral, de herinneringen en verhalen van de mensen over specifieke gebieden of de gedachten achter bepaalde ontwerpen. Deze verhalen maken een plek bijzonder.

 • Wat wordt bedoeld met ‘Het concept “Flevoland Erfgoed voor de Toekomst” uitwerken?

  De lijn ‘erfgoed van de toekomst’ gaat over de balans tussen behouden en ontwikkelen. Enerzijds behoud van de karakteristieke eigenheid van Flevoland, anderzijds staan we open voor nieuwe ontwikkelingen die nieuwe verhalen toevoegen aan Flevoland. En ook bij nieuwe initiatieven kan de eigenheid als inspiratiebron benut worden.

  We bedenken in het vervolg met onze partners een aanpak voor behoud en ontwikkelen op z’n Flevolands; zodat dat wat we nu gewoon vinden een kans krijgt om later bijzonder te worden.

 • Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. Staat dat niet op gespannen voet met ‘erfgoed van de toekomst’?

  Toen Flevoland ontstond was het nog kaal en leeg. Hier werden steden en landschappen ontwikkeld waar op dat moment behoefte aan was. Die ontwikkeling gaat door, maar wel met respect voor wat er ondertussen ontstaan is en rekening houdend met de mensen die hier hun thuis hebben gevonden  Juist deze balans tussen behouden en ontwikkelen willen we vormgeven. Je kan niet op voorhand zeggen dat behouden altijd en overal beter is of dat juist ontwikkelen altijd beter is. Bij de uitwerking houden we ook rekening met regionaal en lokaal maatwerk.

  De ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van onze identiteit. De visie nodigt uit om nieuwe spannende ontwikkelingen vorm te geven en biedt ruimte voor inwoners om hun idealen te verwezenlijken. Dit zorgt voor meer verrassing en variatie. De eigenheid van Flevoland vormt een belangrijke inspiratiebron bij nieuwe ontwikkelingen. Eigenheid en identiteit zijn belangrijk voor de verbondenheid van inwoners met hun leefomgeving. We zien vooral kansen door bij nieuwe ontwikkelen de eigenheid van Flevoland mee te nemen. Hierdoor blijft het landschap het verhaal van haar oorsprong vertellen en is er ruimte voor nieuwe verhalen.

 • Wat betekent “Mensen maken Flevoland”?

  Flevoland is grotendeels op de tekentafel ontworpen door de overheid. Het is een rationeel ingericht landschap, door mensen getekend en gebouwd. Tegelijkertijd is er een hele nieuwe samenleving ‘gebouwd’. In Flevoland kwam ruimte voor inwoners, organisaties en ondernemers om hun idealen te realiseren. Die houding willen we vasthouden. Hierdoor krijgen we meer verrassing, spontaniteit en variatie. Mensen maken Flevoland.

 • Hoe wordt het Verhaal van Flevoland verder uitgewerkt?

  Veel organisaties hebben de afgelopen periode aangegeven dat ze bij de uitwerking van het Verhaal een rol willen gaan spelen. Met hen gaan we de komende tijd verkennen op welke wijze de visie nader uitgewerkt kan worden in een operationele aanpak (nieuw beleid en bijbehorende instrumenten).

 • Waar vind ik meer informatie over de geschiedenis van Flevoland?

  Onder andere op de website van Nieuw Land vind je informatie over de geschiedenis van Flevoland. Want Flevoland is wel de jongste provincie, maar Flevoland heeft wel een rijke geschiedenis. Ook het waterschap heeft een waterschapscanon, over de geschiedenis van waterschap Zuiderzeeland.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook