Krachtige Samenleving

Krachtige Samenleving

Aanpak Krachtige Samenleving

Voor de opgave Krachtige Samenleving is het belangrijk dat gemeenten en organisaties samen optrekken. Om dit samenspel te bevorderen kunnen we als provincie faciliteren en stimuleren en waar we een toegevoegde waarde hebben, doen we mee. In een krachtige samenleving gaan een sociale, economische en leefomgeving omgeving hand in hand.

Programma

Waar mogelijk willen we ons als provincie inzetten bij vraagstukken die verbonden zijn aan een Krachtige Samenleving. Deze ambitie is vertaald in de Contourenschets_Krachtige_Samenleving met vier programmalijnen:

 1. Een gezond en veerkrachtig Flevoland
 2. Leefbaar platteland
 3. Toekomstbestendige gezondheidszorg
 4. Arbeidsmarkt en participatie.

We werken actief samen met rijk, gemeenten en organisaties aan concrete projecten en activiteiten. Activiteiten voor een actueel vraagstuk en activiteiten voor de toekomst van het gebied. We monitoren ontwikkelingen. Met kennis, ervaring en nieuwe inzichten bouwen we aan het programma Krachtige Samenleving.

Omgevingsvisie

Wat we de komende jaren gaan doen binnen de programmalijnen van de Omgevingsvisie FlevolandStraks staat in de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland.

De startnotitie beschrijft de uitgangspunten voor het thema Krachtige Samenleving.

 

 

 • Waarover gaat de aanpak van het thema Krachtige Samenleving?

  Met de aanpak werken we aan de toekomst van onze inwoners. Dit betekent een goed opgeleide bevolking met perspectief op de arbeidsmarkt, die acties en sportief participeert in de samenleving met voldoende zorg in de nabijheid.

 • Wat doet de provincie voor een Krachtige Samenleving?

  We werken met gemeenten en partners aan een gezonde, veilige en welvarende samenleving. Een inclusieve samenleving, waar inwoners zorg hebben voor elkaar. Via sport, positieve gezondheid, cultuur en erfgoed stimuleren we (sport-)verenigingen en (zorg-)instellingen tot verbinding van en met onze inwoners. We richten ons ook op het verbeteren van de sociaal-economische positie van de Flevolanders.

 • Hoe kan ik meedoen?

  Iedereen doet mee, in zijn eigen omgeving en met zijn eigen mogelijkheden.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook