Landbouw: Meerdere Smaken

Landbouw: Meerdere Smaken

Flevoland staat bekend om het aanpassingsvermogen van de agrarische sector. Door steeds te verbeteren voor beter, gezond en eerlijk voedsel, kunnen we een speler van wereldformaat blijven. Zo legt de sector een directe verbinding met de gebruiker, maar ook met gezondheid, farmacie en energie.

Landbouw Meerdere Smaken

Flevolandse agrarische bedrijven brengen nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. Samen met deze bedrijven en de andere overheden zorgen we voor de beste condities voor de landbouw: een vruchtbare bodem, schoon water, gezond ecosysteem en een goede infrastructuur.

Voortgang

Over Landbouw: Meerdere Smaken gesproken. Deze opgave uit de Omgevingsvisie loopt nu een paar jaar. Er valt al veel te beleven aan initiatieven die het voedselsysteem in Flevoland wendbaarder en weerbaarder willen maken. Weten wat er zoal loopt? Lees de voortgangsrapportage (pdf, 15 MB) en de infographic hieronder. Klik vervolgens door op de linkjes naar filmpjes en websites.

Clickable infographic LMS november 2022

Lees voor meer informatie onze klikbare infographic (pdf, 799 MB)

 • Hoezo de titel ‘Landbouw: Meerdere Smaken?’

  Dé Flevolandse landbouw bestaat niet: grootschalig, biologisch, duurzaam, stadslandbouw. Het is er allemaal naast elkaar. Daarom: Landbouw: Meerdere Smaken als naam voor deze opgave.

 • Welke rol speelt landbouw voor de provincie Flevoland?

  De Flevolandse agrofoodsector produceert voor de wereldmarkt en is hiermee speler van wereldformaat. Landbouw zit in onze genen.

 • Wat is de ‘agro-innovatiemotor’?

  De term ‘agro-innovatiemotor’ staat voor aanjagen van vernieuwingen in de landbouw. Het gaat hierbij onder meer om de opzet, aanpak en uitvoeringskracht. We zetten in op het binden en verbinden van partijen, kennis ontsluiten en verspreiden, het samenbrengen van topondernemers en beloftevolle innovaties, faciliteren van vernieuwingen en praktijkervaring uitdragen.

 • Waar liggen de kwaliteiten van Flevoland voor wat betreft de landbouw?

  Flevoland is sterk in techniek, technologie en primaire productie zoals pootaardappelen en biologische landbouw. Er is veel variatie en deze neemt toe. Van verwerking, energie, technologie tot stadslandbouw.

 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van landbouw?

  Grote ontwikkelingen in de landbouw zijn:

  • Een groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en integer voedsel. Ondernemers zetten in op meer duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving.
  • Productie op basis van hernieuwbare grondstoffen en energie.
  • De snelheid waarmee nieuwe kennis en technologieën de weg naar de praktijk zoeken, neemt progressief toe. Inspiratie komt uit andere sectoren.
  • De sector verbreedt zich. Ze kijkt naar verbindingen met gezondheid, farmacie, energie en meer directe verbindingen met de consument.
 • Hoeveel en welke landbouwbedrijven zijn er in Flevoland?

  Het antwoord op deze vraag vind je op www.agrofoodmotor.nl. Op deze site is ook te vinden wat de provincie Flevoland nu al doet op het gebied van landbouw.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook