Regionale Kracht

Regionale Kracht

Flevoland werkt aan een aantal voorzieningen die niet alleen Flevoland, maar ook haar omgeving aanvullende kwaliteiten bieden. Deze voorzieningen hebben een grote aantrekkingskracht voor de omgeving van Flevoland. Hierdoor dragen we bij aan de versterking van de stedelijke netwerken. Deze zijn in toenemende mate de motoren van de economie. Dit is goed voor de gehele regio en daardoor ook goed voor Flevoland.

 • Waar gaat de opgave Regionale Kracht over?

  Flevoland werkt aan voorzieningen waarvan de aantrekkingskracht en reputatie zich tot ver buiten de provinciegrens uitstrekken. De bovenregionale voorzieningen zijn:

  • Excellente woonmilieus in de noordelijke Randstad
  • Lelystad Airport als economische motor voor Flevoland en de omliggende regio’s
  • Blauwgroene slinger van natuur- en recreatiegebieden langs de randen van de polder
 • Waarom is gekozen voor het inzetten op die drie onderwerpen?

  Uit onderzoeken van o.a. Bureau Louter, Atelier Tordoir, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijken dat deze onderwerpen van een bovenregionale betekenis zijn. Deze onderzoeken herkennen de betrokken partijen die we hebben gesproken. Op deze drie onderwerpen kunnen we het verschil maken. Hierdoor dragen we bij aan de versterking van de stedelijke netwerken die in toenemende mate de motoren zijn van de economie. Dit is goed voor de gehele regio en daardoor goed voor de Flevolander.

 • Zijn er niet meer onderwerpen die aandacht verdienen?

  Een aantal andere onderwerpen hebben we in beeld. Hiertoe behoort onder meer de ontwikkeling van de regio Zwolle. Daarnaast ook het maritieme netwerk waarin we door de (boven)regionale havenontwikkelingen bij Lelystad en Urk een positie hebben. Er blijven zich ontwikkelingen aandienen waarin ondernemingen nieuwe economische kansen zien en de ambitie hebben om hiermee aan de slag te gaan. Bestaande en nieuwe ontwikkelingen gaan we op de voet volgen en waar deze op (boven)lokaal niveau profijtelijk en interessant zijn, zullen we dit faciliteren.

 • Wat is een excellent woonmilieu?

  Bij excellente woonmilieus gaat het om een prachtige omgeving met veel groen, water en natuur. Maar ook alle andere kenmerken van excellentie zoals uitstekend onderwijs, goede voorzieningen, veiligheid en sociale samenhang. Kortom, een omgeving waar mensen zich ontplooien, ontwikkelen en ontspannen.

 • Waarom zijn alleen Almere en Lelystad aangemerkt als excellent woonmilieu?

  Uit onderzoek blijkt dat de overige kernen in Flevoland op bovenregionaal niveau van minder belang zijn. Dit betekent niet dat de woonmilieus geen bijzondere kwaliteit hebben.

 • Welke betekenis heeft regionale kracht voor de economie?

  Regionale kracht is ook een economisch verhaal. We creëren hiermee de voorwaarden voor economische groei. Zie ook het Flevo-principe: Wees Betekenisvol. We leggen de samenhang tussen sociale, economische en fysieke systemen.

 • Wat is de blauwgroene slinger?

  Rondom de polders van Flevoland liggen vele natuur- en watergebieden. Ze vormen een blauwgroene slinger van grote ecologische en recreatieve waarde, verrijkt met diverse bijzondere voorzieningen. Bijvoorbeeld het Nationaal Park Nieuw Land, het Blauwe Hart van de Randstad en de oostelijke recreatieve rand van Flevoland uitlopend in de Noordoostpolder.

 • Wat is de volgende stap?

  We hebben in de Omgevingsvisie de strategisch hoofdlijn voor de lange termijn opgenomen. Cruciale factoren hierbij zijn de focus op bovenregionale kwaliteit en de juiste mix van partijen die bereid zijn om de krachten te bundelen. Lees hiervoor meer bij Aan de slag met de visie.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook